eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

Home > sellingsuccess2010 > เครื่องมือสำหรับผู้ขาย

Browse

เคล็ดลับการขาย

 
ความพอใจของลูกค้า
มาตรฐานผู้ขายแบบใหม่
ปรับปรุงมาตรฐานผู้ขายของคุณ
เป็น Top-rated Seller
เคล็ดลับการส่งสินค้า

 


ก้าวไกลกว่า eBay.com
ทำไมต้องขายหลายเว็บไซต์
เคล็ดลับการขายบนหลายเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย
แสดงผลสินค้าบนเว็บไซต์อื่น
 

สินค้ายอดนิยม
สินค้ายอดนิยมจากประเทศคุณ
รายงานสินค้าที่มีผู้ค้นหาสูงสุด


ข้อมูลอื่นๆ
ช่องทางติดต่ออีเบย์
สัมมนา
สัมมนาย้อนหลัง
เครื่องมือผู้ขาย
ข่าวและโปรโมชั่น

 

 

 
 
 
Webinars Selling Tools News & Promotions
อีเบย์มีเครื่องมือช่วยหลากหลายที่จะช่วยให้คุณขายได้ง่ายขึ้นและเติบโตในธุรกิจมากขึ้น
สร้างและจัดการประกาศขายสินค้าบนหน้าเว็บอีเบย์ 20 ประเทศในคราวเดียว
 • เครื่องมือสำหรับการสร้างรายการขาย สร้างรายการขายซ้ำและแสดงโปรโมชั่นโดยอัตโนมัติ
 • แก้ไขสินค้าทีละหลายรายการจากหลายไซต์และรูปแบบ
 • สามารถใช้งานได้กับหลายบัญชีผู้ใช้
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ขายสินค้าจำนวนมากบนเว็บไซต์อีเบย์หลายประเทศ.
การเข้าใช้งาน: แบบออนไลน์
ราคา: เริ่มตั้งแต่ US$29.99 ต่อเืดือน.

 
sim
ประหยัดเวลาด้วยการสร้างรายการสินค้าแบบออฟไลน์แล้วอัพโหลดขึ้นในคราวเดียว
 • สร้างรายการสินค้าแบบมืออาชีพด้วยเทมเพลทและ design editor
 • บันทึกและนำรายการสินค้ากลับมาใช้
 • อัพโหลดรายการสินค้าพร้อมกันหลาิิยชิ้นพร้อมกัน
  ในคราวเดียว
เหมาะสำหรับr: ผู้ขายสินค้าปริมาณปานกลาง
การเข้าใช้งาน: ออฟไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่นที่ติดตั้ง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
ราคา: ฟรี

 
sum
ติดตามสถานะรายการสินค้า และประหยัดเวลาในการทำตามขั้นตอนหลังการขายที่ซ้ำเดิม
 • จัดการรายการสินค้าที่ยังดำเนินอยู่ (active),อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ( pending)และขายไปแล้้ว
 • ประหยัดเวลาในการสื่อสารกับผู้ซื้อโดยใช้อีเมล์เทมเพลทและ feedback ที่บันทึกไว้
 • พิมพ์ใบแจ้งค่าใช้่จ่ายและ label
เหมาะสำหรับ: ผู้ขายสินค้าขนาดกลาง
การเข้าใช้งาน: ออนไลน์ เชื่อมโยงเข้ากับ my eBay
ราคา: ฟรี

 
sum
ระบบการจัดการเหมือน Selling Manager มีส่วนสินค้าคงคลังและระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น
 • ตั้งเวลาประกาศขายสินค้าและประกาศขายทีละหลายชิ้น
 • จัดการสินค้าคงคลัง (inventory)
 • พิมพ์ใบแจ้งค่าใช้จ่ายและฉลากที่อยู่
 • ตั้ง feedback และอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติ
เหมาะำสำหรับ: ผู้ที่ขายสินค้าจำนวนมาก
การเข้าใช้งาน: ออนไลน์ เชื่อมโยงกับ My eBay
ราคา: ตั้งแต่ US$15.99 ต่อเดือน

 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการสินค้าของคุณเพื่อตอบคำถามที่ผู้ซือมักจะถาม
 • ให้คำตอบที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าของคุณ การขนส่งและการชำระเงิน
 • สามารถตอบคำถามที่ผู้ซื้อถามบ่อยได้ถึง 20 คำถาม
 • ผู้ซื้อยังสามารถติดต่อคุณเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับ: ผู้ขายสินค้าระดับปานกลาง และขายจำนวนมาก
การเข้าใ้ช้งาน: ออนไลน์ เชื่อมกับ My eBay
ราคา: ฟรี
 
research
ข้อมูลตลาดที่จะช่วยให้คุณขายได้ราคาสูงสุด ทำให้ผู้ซื้อเห็นสินค้า
ของคุณมากขึ้นและพัฒนากลยุทธ์การขายของคุณ
 • ลองดูว่าสินค้าของคุณมีค่าเท่าไรและราคาขายโดยเฉลี่ย
  ในตลาดอยู่ที่เท่าไร
 • ได้ข้อมูล keyword ที่น่าสนใจและหมวดหมู่ที่เหมาะสมที่สุด
 • ดูข้อมูลประกาศสินค้าโดยละเอียดในระยะเวลา 90 วัน
  เพื่อให้เข้าใจแต่ละตลาดมากขึ้น
เหมาะำสำหรับ: ผู้ขายสินค้าระดับปานกลางหรือจำนวนมาก
การเข้าใช้งาน: ออนไลน์
ราคา: เริ่มต้นตั้งแต่ US$24.95 ต่อเดือน

 
visibility
ได้ราคาขายที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มคะแนนBest Match 2.0
 • ปรับปรุงรายการขาย เพิ่มยอดขายจากการแสดงผลการค้นหา
  เพื่อเพิ่มตำแหน่ง Best Match
 • การวิเคราะห์โดยละเอียดเพื่อสามารถตอบคำถาม เช่น
  • สินค้าของฉันจะปรากฏผลตรงไหนในส่วนผลการ
   ค้นหาที่เป็น Best Match
  • สินค้าของฉันจะได้รับการแสดงผลการค้นหา
   เป็นจำนวนเท่าไร
  • สินค้าที่ประกาศขายของฉัน ขายได้หรือไม่
  • สินค้าใดที่ส่งผลดี หรือผลเสียต่ออันดับการแสดงผล
   ในผลการค้นหาของฉัน
  • รายการประกาศขายสินค้าของฉันเป็นอย่างไร
   เมื่อเทียบกับรายการที่แสดงผลอยุ่ในหน้าแรก
   ของผลการค้นหา
เหมาะสำหรับ: ผู้ขายทุกคน
การเข้าใช้งาน: ออนไลน์ เชื่อมกับ My eBay
ราคา: ฟรี
 
โฆษณาสินค้าหรือร้านค้าของคุณในส่วน ผู้สนับสนุน (Sponsored)
ของหน้าผลการค้นหา ชำระเงินค่าโฆษณาเฉพาะเมื่อมีผู้คลิกเข้าชม
รายการประกาศขายของคุณเท่านั้น
 • เข้าถึงผู้ซื้อที่ต้องการซื้อได้มากขึ้น ด้วยการเจาะจงกลุ่ม
  เป้าหมายโดยใช้คำ้ค้นหา (keyword)และหมวดหมู่
 • ศึกษาว่าสิ่งใดดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อด้วยการดูจากรายงาน
  ผลการดำเนินงานเพื่อให้ปรับปรุงการโฆษณาให้ดีขึ้น
 • ชำระเงินเมื่อมีผู้คลิกโฆษณาหากไม่มีผู้คลิก จะไม่มีค่าใช้จ่าย
เหมาะสำหรับ: ผู้ขายสินค้าปริมาณมากหรือปานกลาง
การเข้าใ้ช้บริการ: ออนไลน์
ราคา: Pay-per-click-ชำระเมื่อมีผู้เข้าชม
 

ตอบคำถามที่มักถามบ่อยโดยสืบค้นจากข้อมูลและอีเมล์ตอบกลับ
อัตโนมัติ
 • ตอบคำถามกว่า 80% ที่ผู้ซื้อถามโดยการใช้อีเมล์
  ตอบกลับอัตโนมัติ
 • รวบรวมอีเมล์จากผู้ซื้อไว้ในที่เดียว
 • ย่นเวลาที่คุณใช้ในการตอบคำถามลูกค้า เพื่อเพิ่มคะแนน
  DSRs
เหมาะสำหรับ: ผู้ขายสินค้าในปริมาณมากหรือปานกลาง
การเข้า้ใช้บริการ: แบบออนไลน์
ราคา: US$19.95 ต่อเดือน