eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

Home > sellingsuccess2010 > ่ช่องทางการติดต่ออีเบย์

Browse

เคล็ดลับการขาย

 
ความพอใจของลูกค้า
มาตรฐานผู้ขายแบบใหม่
ปรับปรุงมาตรฐานผู้ขายของคุณ
เป็น Top-rated Seller
เคล็ดลับการส่งสินค้า

 


ก้าวไกลกว่า eBay.com
ทำไมต้องขายหลายเว็บไซต์
เคล็ดลับการขายบนหลายเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย
แสดงผลสินค้าบนเว็บไซต์อื่น
 

สินค้ายอดนิยม
สินค้ายอดนิยมจากประเทศคุณ
รายงานสินค้าที่มีผู้ค้นหาสูงสุด


ข้อมูลอื่นๆ
ช่องทางติดต่ออีเบย์
สัมมนา
สัมมนาย้อนหลัง
เครื่องมือผู้ขาย
ข่าวและโปรโมชั่น

 

 

 
 
 
Webinars Selling Tools Ad Commerce
ความช่วยเหลือบนอีเบย์
การได้คำตอบสำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยของคุณได้ทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการขายของคุณ
อีเบย์
ผู้ขายในเอเีชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 4 ช่องทาง ในการรับความช่วยเหลือจากอีเบย์
ช่องทางความช่วยเหลือ รายละเอียด วิํํธีใช้
ส่วน Help
ส่วน Help ของอีเบย์จะมีคำตอบให้คำถามส่วนใหญ่
ของคุณ เราอัพเดทคำถาม คำตอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุด
การเข้าส่วน Help ให้ไปที่ eBay.com แล้วคลิก Help ตรงมุมขวาบนของหน้าโฮมเพจ

คลิกเพื่อขยาย
Email Customer Support
ถ้าหากคุณยังมีข้อสงสัยหลังอ่านส่วน Help คุณสามารถส่งอีเมล์มาถึงทีม Customer Support ได้

ระยะเวลาในการตอบอีเมล์:
  • ตั้งแต่ 24- 48 ชั่วโมง สำหรับคำถามทั่วไป
  • ตั้งแต่48 - 72ชั่วโมงสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
    ในการซื้อขาย (Trust and Safety)
ส่งคำถามของคุณโดยคลิกที่ Contact Us ที่มุมขวาของหน้าอีเบย์ประเทศของคุณ.

ผู้ขายจากประเทศไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย สามารถใช้ส่วน Contact Us ได้จากเว็บไซต์อีเบย์ประเทศสิงคโปร์

คลิกเพื่อขยาย
Live Help
สนทนาแบบออนไลน์กับทีม Customer Support หากคุณมีปัญหาฉุกเฉิน

ช่วงเวลาทำการ:

จันทร์- อาทิตย์: 8.00 - 17.00น. (เวลาประเทศไทย)วันนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการตามปกติ
เริ่มสนทนาโดยเลือก Live Chat ที่มุมขวาบนของหน้าโฮมเพจอีเบย์ของประเทศคุณ

ผู้ขายจากประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เข้าไปคลิกจากโฮมเพจของอีเบย์ประเทศสิงคโปร์

คลิกเพื่อขยาย
พิเศษสำหรับผู้ขายระดับ PowerSeller

สายด่วนเฉพาะผู้ขายระดับ PowerSeller hotline จะเริ่มเปิดให้บริการได้เร็วๆนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม ใน การเป็น PowerSeller ได้ที่นี่

เพย์พาล

Iหากคุณต้องการความช่วยเหลือในประเด็นที่เกี่ยวกับบัญชีเพย์พาล สามารถโทรเข้าไปที่ฝ่าย Customer Service Hotline ของเพย์พาล โดยขณะนี้ จะสามารถให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ กวางตุ้งและจีนกลางเท่านั้น

Country Hotline Availability
สิงคโปร์ +65-6510-4650
จันทร์-ศุกร์: 8.00-21.00 (เวลาประเทศไทย)
เสาร์ อาทิตย์: 8.00-17.-00 เวลาประเทศไทย)
ไทย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
+65-6510-4584
จันทร์-ศุกร์:8.00-21.00 (เวลาประเทศไทย)
เสาร์ อาทิตย์:8.00-17.-00 เวลาประเทศไทย)
ฟิลิปปินส์ +1-402-935-2050
จันทร์-ศุกร์: 4.00 - 22.00 (เวลาแปซิฟิค)
เสาร์ อาทิตย์: 6.00-20.00(เวลาแปซิฟิค)
เพื่อให้ได้รับการบริการที่เร็วยิ่งขึ้น กรุึณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม
  • หมายเลขโทรศัำพท์ติดต่อ
  • อีเมล์ที่ลงทะเบียนเพย์พาลไว้
  • เลขบัตรเครดิตหรือบัีญชีธนาคารที่ลงทะเบียนกับเพย์พาลไว้