eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

Home > sellingsuccess2010 > ก้าวสู่ toprated-seller

Browse

เคล็ดลับการขาย

 
ความพอใจของลูกค้า
มาตรฐานผู้ขายแบบใหม่
ปรับปรุงมาตรฐานผู้ขายของคุณ
เป็น Top-rated Seller
เคล็ดลับการส่งสินค้า

 


ก้าวไกลกว่า eBay.com
ทำไมต้องขายหลายเว็บไซต์
เคล็ดลับการขายบนหลายเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย
แสดงผลสินค้าบนเว็บไซต์อื่น
 

สินค้ายอดนิยม
สินค้ายอดนิยมจากประเทศคุณ
รายงานสินค้าที่มีผู้ค้นหาสูงสุด


ข้อมูลอื่นๆ
ช่องทางติดต่ออีเบย์
สัมมนา
สัมมนาย้อนหลัง
เครื่องมือผู้ขาย
ข่าวและโปรโมชั่น

 

 

 
 
 
Webinars Selling Tools Ad Commerce
New Seller Standards Improving Your Standards Becoming a Top-Rated Seller

อีเบย์จะให้รางวัลผู้ขายที่สร้างความประทับใจในการซื้อสินค้าให้แก่ผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ ด้วยการให้มีสถานะเป็น Top-rated Seller
คุณสามารถเป็น Top-rated Seller ได้ ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้

 • เป็นสมาชิกอีเบย์มาไม่ต่ำกว่า 90 วัน
 • คะแนน feedback ไม่น้อยกว่า 98%

 • ขายสินค้าไปไม่น้อยกว่า 100 รายการ (transaction) และได้รายได้ไม่น้อยกว่า 1000 เหรียญ โดนนับเฉพาะที่ขายไปยังผู้ซื้อในสหรัฐในรอบ 12 เดือน
 • อัพโหลด tracking numbers ภายในเวลาที่คุณระบุไว้ใน handling time ไม่น้อยกว่า 90% ของรายการขายที่ส่งไปยังผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกา

  (handling time นับเฉพาะวันทำการเท่านั้น ไม่นับวันเสาร์อาทิตย์) ตัวอย่างเช่น ถ้าหากคุณระบุส่งสินค้าออกใน 1 วัน (1- day handling tme) และผุ้ซื้อชำระค่าสินค้าวันอังคาร คุณมีเวลาถึง 23.59.59 (ตามเวลา แปซิฟิค ในสหรัฐอเมริกา) ของวันพุธที่จะ upload tracking number

  หากผู้ซื้อชำระเงินวันศุกร์ เสาร์ หรืออาทิตย์ เลข tracking number จะต้องอัพโหลดขึ้นไปภายใน 23.59.95 ตามเวลาแปซิฟิคในวันจันทร์

  หากผู้ซื้อซื้อสินค้าจากหลายรายการสินค้า (listing) ก็จะต้องใส่ tracking number เข้าไปในรายการสินค้าแต่ละรายการแม้จะมีการส่งรวมในห่อเดียว (combined shipping) ก็ตาม

  หากคุณระบุว่าส่งสินค้าออกภายในวันเดียว (Same Business Day Handling) คุณมีเวลา 1 วันทำการที่จะอัพโหลด tracking number

 • ได้รับคะแนน Detail Seller rating ในระดับต่ำ (1-2 ดาว) ไม่เกินดังนี้
 • มีเคสที่ผู้ซื้อเปิดไม่เกินจากมาตรฐานนี้

หมายเหตุ:ผู้ซื้อที่ขายสินค้าไปกว่า 400 รายการในรอบ 3 เดือนจะถูกประเมินจากการขายให้ผู้ซื้อในสหรัฐในรอบ 3 เดือน ผู้ขายอิ่นๆจะถูกประเมินจากการซื้อขายกับผู้ซื้อในสหรัฐในรอบ 12 เดือน

Top-rated Plus

หากต้องการรับผลประโยชน์ของการขายในระดับ Top-rated plus รายการขายนั้นๆ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้


a. ผู้ขายมีคุณสมบัติตรงตามการเป็นผู้ขายระดับ Top-rated ดังกล่าวข้างต้น
b. มีนโยบายการรับคืนสินค้าใน 14 วันหรือนานกว่านั้น
c. ระบุว่าส่งสินค้าออกภายในวันที่ได้รับการชำระสินค้า (Same business day ) หรือภายใน 1 วันธรรมการ ( 1 business day handling)

 

เราแนะนำให้ผู้ขายจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับรายการสินค้าให้เป็น Top-rated Seller Plus เพราะคุณจะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากอีเบย์ อีกหลายประการ อาทิเช่น:
 • สินค้าแสดงอยู่ในระดับที่สูงขึ้นในหน้าผลการค้นหาเมื่อจัดเรียงแบบ Best Match
 • แสดงสัญลักษณ์ Top-rated Seller Plus ในหน้ารายการสินค้า
 • Final Value Fee สูงถึง 20% ของราคาขายสินค้า (ไม่รวมค่าส่ง)- เฉพาะรายการที่เป็นไปตามเงื่อนไข