eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English Add toFavorites

Home > sellingsuccess2010 > บริการส่งสินค้าฟรีเพื่อดึงดูดลูกค้า

Browse

เึคล็ดลับการขาย


เคล็ดลับขายสินค้าช่วงสิ้นปี
 
รายการสินค้าสุดฮ็อท
 คำแนะนำในการส่งสินค้า
 
การปรับปรุงเพื่อผู้ขาย
 ขายสินค้าไปออสเตรเลีย

 


ความพอใจของลูกค้า
มาตรฐานผู้ขายแบบใหม่
ปรับปรุงมาตรฐานผู้ขายของคุณ
เป็น Top-rated Seller
บริการส่งสินค้าฟรี
การคุ้มครองผู้ซื้อที่ผู้ขายควรรู้
เคล็ดลับการส่งสินค้า

 


ก้าวไกลกว่า eBay.com
ทำไมต้องขายหลายเว็บไซต์
เคล็ดลับการขายบนหลายเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย
แสดงผลสินค้าบนเว็บไซต์อื่น
 

สินค้ายอดนิยม
สินค้ายอดนิยมจากประเทศคุณ
จับตามองอะไหล่ยนต์
Fashion.ebay.com
• สินค้าสุดฮ็อท
รายงานสินค้าที่มีผู้ค้นหาสูงสุด


ข้อมูลอื่นๆ
ช่องทางติดต่ออีเบย์
สัมมนา
สัมมนาย้อนหลัง
เครื่องมือผู้ขาย
ข่าวและโปรโมชั่น
ผู้ขายยอดเยี่ยมปี2009

 

 

 
 
Webinars Selling Tools Ad Commerce
ส่งสินค้าฟรี เพิ่มความประทับใจของผู้ซื้อ
 
ส่งสินค้าฟรีเพื่อให้ลูกค้าสนใจมากยิ่งขึ้น

ผู้ซื้อบนเว็บไซต์ประเทศต่างๆของอีเบย์ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษ หรือยุโรปมักจะเป็นกังวลว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหรจึงจะได้รับสินค้าที่ส่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำให้การส่งสินค้าเป็นประโยชน์กับการขายของคุณได้ โดยการเสนอบริการส่งสินค้าฟรี

เคล็ดลับในการส่งสินค้าฟรี
ผลประโยชน์จากอีเบย์
การส่งสินค้าฟรีจะช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าของคุณ จากข้อมูลผู้ขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เสนอบริการส่งสินค้าฟรี ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2009 เราพบว่า
คะแนน DSR สูงขึ้น
ผู้ซื้อให้คะแนนผู้ขายที่เสนอบริการส่งสินค้าฟรี ในส่วนShipping & Handling Cost โดยเฉลี่ย สูงขึ้น 0.2 คะแนน
average shipping charge DSR
 
แสดงผลในหน้าผลการค้นหาสินค้าในระดับที่สูงขึ้น
รายการสินค้าที่มีบริการส่งฟรี จะแสดงผลอยู่ในระดับสูงกว่าสินค้าที่มีค่าขนส่ง
     
เพิ่มยอดขาย
ผู้ขายจะขายสินค้าได้ประมาณ 33% - 80% หากเสนอบริการส่งสินค้าฟรี
 
ขายได้ราคาสูงขึ้น
การขายแบบประมูลที่มีบริการส่งสินค้าฟรีมักจะมีราคาปิดที่สูง และทำกำไรมากกว่า
ผลประโยชน์จากอีเบย์
อีเบย์สนับสนุนให้คุณสร้างประสบการณ์ในการซื้อที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ซื้อ เรารับรองว่าสินค้าที่มีบริการส่งฟรีจะแสดงผลในอันดับสูงกว่าสินค้าอื่นในหน้าผลการค้นหาของผู้ซื้อ
แสดงผลอันดับสูงขึ้นใน Best Match Search
ผู้ซื้อส่วนใหญ่บนอีเบย์จะเลือกค่าลำดับการแสดงผลสินค้าตามที่อีเบย์ตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้น (default) ซึ่งอีเบย์ตั้งให้สินค้าที่มีบริการส่งฟรี แสดงผลอยู่ในอันดับต้นๆ
ผู้ขายส่วนใหญ่จะเลือกการเรียงลำดับการแสดงผลรายการสินค้าตามที่อีเบย์ตั้งค่าไว้ ซึ่งสินค้าที่มีบริการส่งฟรี จะแสดงผลอยู่ในอันดับต้นๆ
อันดับการแสดงผลโดยคิดจากราคาสินค้า+ค่าขนส่ง
ผู้ขายจะไม่ค้นหาสินค้าจากราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่จะเลือกดูจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งรวมค่าขนส่งแล้ว ประกาศขายสินค้าที่มีบริการส่งฟรี จะอยู่ในอันดับต้นๆของหน้าแสดงผลการค้นหา
ผู้ซื้อสามารถเลือกเรียงลำดับสินค้าจากราคาสินค้า+ค่าส่ง สินค้าที่ส่งฟรีจึงจะแสดงอยู่ในระดับที่สูงกว่าสินค้าที่ผู้ขายคิดราคาส่ง
เตือนให้คะแนน DSR ส่วน shipping&Handling
ผู้ขายที่ส่งสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จะได้คะแนน DSR ในส่วนของ Shipping & Handling Charge เป็น 5 โดยอัตโนมัติ และระบบของอีเบย์จะไม่เปิดให้ผู้ซื้อแก้ไขคะแนนเป็นอื่นได้
ระบบจะถามผู้ซื้อว่าได้รับบริการส่งสินค้าฟรีหรือไม่ ตอนที่จะให้คะแนนและDSR
เคล็ดลับในการส่งสินค้าฟรี
ทำให้บริการส่งสินค้าฟรีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ
  • ในการขายแบบประมูล การเสนอบริการส่งสินค้าฟรี และมีราคาเริ่มต้นที่ต่ำมักจะปิดการขายได้สูงในที่สุด
  • ในการขายสินค้าราคาตายตัว การเสนอบริการส่งฟรีในสินค้าที่มีราคาไม่สูงนัก และเสนอการจัดส่งทางเลือกอื่นที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม จะทำให้ผู้ซื้อสนใจซื้อมากขึ้น
  • คุณอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายบ้างเมื่อเสนอบริการส่งฟรี แต่ท้ายสุดแล้วก็มักจะได้กำไรมาชดเชย ค่าจ่ายนั้น และยังมีผู้เข้าชมสินค้ามากขึ้นด้วย