eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English Add toFavorites

Home > sellingsuccess2010 > การคุ้มครองผู้ซื้อที่ผู้ขายควรทราบ

Browse

เึคล็ดลับการขาย


เคล็ดลับขายสินค้าช่วงสิ้นปี
 
รายการสินค้าสุดฮ็อท
 คำแนะนำในการส่งสินค้า
 
การปรับปรุงเพื่อผู้ขาย
 ขายสินค้าไปออสเตรเลีย

 


ความพอใจของลูกค้า
มาตรฐานผู้ขายแบบใหม่
ปรับปรุงมาตรฐานผู้ขายของคุณ
เป็น Top-rated Seller
บริการส่งสินค้าฟรี
การคุ้มครองผู้ซื้อที่ผู้ขายควรรู้
เคล็ดลับการส่งสินค้า

 


ก้าวไกลกว่า eBay.com
ทำไมต้องขายหลายเว็บไซต์
เคล็ดลับการขายบนหลายเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย
แสดงผลสินค้าบนเว็บไซต์อื่น
 

สินค้ายอดนิยม
สินค้ายอดนิยมจากประเทศคุณ
จับตามองอะไหล่ยนต์
Fashion.ebay.com
• สินค้าสุดฮ็อท
รายงานสินค้าที่มีผู้ค้นหาสูงสุด


ข้อมูลอื่นๆ
ช่องทางติดต่ออีเบย์
สัมมนา
สัมมนาย้อนหลัง
เครื่องมือผู้ขาย
ข่าวและโปรโมชั่น
ผู้ขายยอดเยี่ยมปี2009

 

 

 
 
Webinars Selling Tools Ad Commerce
ความคุ้มครองผู้ขายอีเบย์
บางครั้ง แม้ว่าคุณจะพยายามให้บริการอย่างดีเพียงไรก็อาจเกิดปัญหาขึ้นกับผู้ซื้อได้ หากมีการร้องเรียนจากผู้ซื้อ อีเบย์จะคุ้มครองคุณจากข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรมและการฉ้อโกง ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้คุณหาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้
 
 
กรณีสินค้าที่ไม่มีการชำระเงิน
 • หากผู้ซื้อไม่ชำระเงิน คุณสามารถเปิดเคส unpaid item claim ไปที่ eBay Resolution Center. ได้
 • เพื่อให้จัดการปัญหาผู้ซื้อไม่ชำระเงินได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องมือ Unpaid Item Assistantในหน้า My eBay เพื่อช่วยคุณเปิดและปิดเคส
  • เมื่อมีการเปิดเคสโดยใช้เครื่องมือนี้ ผู้ซื้อจะไม่สามารถให้คะแนน feedback ได้
 
 
จะเลี่ยงปัญหาผู้ซื้อไม่ชำระเงินได้อย่างไร
 • ขอให้ผู้ซื้อชำระเงินทันที โดยการขายแบบ Fixed Price และเสนอการชำระแบบ Buy It Now ในการขายแบบประมูล
 • เสนอการรับชำระเิงินด้วย PayPal เพื่อให้ผู้ซื้อชำระเงินได้ง่ายขึ้น
 
 
ความคุ้มครองกรณีผู้ซื้อเปิดเรื่องร้องเรียน
 

กรณีข้อร้องเรียนว่าลูกค้าไม่ได้รับสินค้า

 

คุณจะสามารถได้รับความคุ้มครองจากกรณีลูกค้าร้องเรียนไม่ได้รับสินค้า หากคุณสามารถแสดงหลักฐานว่าสินค้านั้นถูกส่งถึงมือผู้รับ และคุณได้ส่งภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ หากส่งสินค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ 250 เหรียญสหรัฐจะต้องมีลายเซ็นผู้รับยืนยันด้วย

 
 
 

การหลีกเลี่ยงการได้รับข้อร้องเรียนว่าไม่ได้รับสินค้า

 

 • ใช้บริการส่งสินค้าที่สามารถติดตามสถานะและยืนยันการจัดส่งถึงมือผู้รับได้
 • ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ:
  • ระบุบริการที่คุณใช้ในการส่งสินค้า้ และเวลาที่ใช้ส่งโดยประมาณ
  • เตือนให้ผู้ซื้อทราบว่าอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นจากส่วนงานศุลกากร
 
 
กรณีข้อร้องเรียนว่าสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย

คุณจะได้รับความคุ้มครองกรณีลูกค้าร้องเรียนว่า สินค้าไม่ตรงตามคำบรรยายหากคุณสามารถแสดงเอกสารว่าคุณได้ลงคำบรรยายสินค้าไว้อย่างถูกต้องชัดเจนแล้ว หรือสินค้าที่ผู้ซื้อส่งคืนมาไม่ใช่สินค้าที่คุณส่งไป

 
 
การหลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนสินค้าไม่ตรงตามคำบรรยาย
 • ในส่วน Item Specifics ควรระบุสภาพสินค้าอย่างชัดเจน
 • เขียนคำบรรยายอย่างถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และระบุข้อตำหนิ ชำรุดเสียหาย ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ขาดหายไป
 • ใช้ภาพของสินค้าจริงที่คุณขาย อย่าใช้ภาพจากสต็อคภาพ
 
 
จัดการกับผู้ซื้อที่มีเจตนาโกง
 
คุ้มครองจากกรณีผู้ซื้อฉ้อโกง

แจ้งอีเบย์หากคุณพบว่าการซื้อขายกับผู้ซื้อนั้นเข้าข่ายดังต่อไปนี้
 • ฉ้อโกง เช่น เปิดเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม
 • ใช้อำนาจในทางที่ผิด เช่นใช้ให้ feedback มาต่อรองราคา
 
 
จะหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงจากผู้ซื้อได้อย่างไน

ป้องกันไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง โดยเลือกขายให้แก่ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คุณต้องการ โดยคุณสามารถเลือกบล็อคผู้ซื้อบางรายได้ด้วย