eBay Thailand ขายไปทั่วโลกบนอีเบย์

English

หน้าแรก > other projects > Projects > Selling LImit

แหล่งความรู้สำหรับผู้ขาย

 • ค้นหา

Selling LImit

 
selling limit
ผู้ขายส่วนใหญ่จะถูกจำกัดจำนวนสินค้าหรือราคาสินค้ารวมที่สามารถขายได้ในแต่ละเดือน จำนวนที่จำกัดเหล่านี้ อาจถูกตั้งไว้ที่บัญชีผู้ขาย ที่หมวดสินค้าหรือที่ตัวสินค้าเอง จนกว่าจะมีการยืนยันข้อมูลหรือผู้ขายเริ่มมีประวัติการขายที่ดี การจำกัดนี้ นอกจากจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้ออีเบย์แล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ขายได้เป็นผู้ขายที่ดีขึ้น

Selling Limit ของอีเบย์แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่
 • Account limits การจำกัดการขายที่บัญชีผู้ขาย
 • Category limits การจำกัดจำนวนเมื่อผู้ขายลงขายสินค้าในบางหมวดหมู่
 • Item limits การจำกัดที่เกิดจากตัวสินค้าเอง

  อีเบย์อาจจำกัดปริมาณการขายของคุณด้วยสาเหตุอื่น อย่างไรก็ตามการที่ผู้ขายลงทะเบียนเพื่อเปิด account ใหม่ หรือซื้อ ขายสินค้าด้วยบัญชีอื่นที่มีอยู่นั้น ถือเป็นการละเมิดนโยบายของอีเบย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนโยบายการเปิดใช้บัญชีอีเบย์หลายบัญชีอย่างถูกต้อง ได้
  ที่นี่
 
การจำกัดการขายที่ระดับบัญชีของผู้ขายนั้น จะทำให้เราสามารถตรวจเช็คกิจกรรมการขายและขอยืนยันข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ ผู้ซื้อแต่ละคนจะถูกจำกัดการขายที่จำนวนแตกต่างกันไป และอาจจะ ขอขยายจำนวนนั้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของการจำกัดการขายในระดับบัญชีผู้ขาย
ผู้ขายจะถูกจำกัดจำนวนสินค้าที่สามารถลงขายได้ หรือยอดรวมของราคาสินค้าทั้งหมด และจำนวนรายการสินค้าที่ลงขายอยู่ (active listing) หากสินค้านั้นขายออกไปได้ ก็จะสามารถลงได้เพิ่มขึ้น แต่หากรายการขายจบลงโดยที่สินค้านั้นขายไม่ได้
ผู้ขายจะไม่สามารถลงเพิ่มได้อีกในเดือนนั้น

คุณอาจ
ขอขยายจำนวนการลงขายสินค้าได้ โดยการยืนยันข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่อีเบย์กำหนด เชื่อมบัญชีผู้ขายเข้ากับบัญชีที่มีประวัติการขายดีแล้ว หรือติดต่ออีเบย์ เราจะพิจารณาบัญชีผู้ขายของคุณในแต่ละเดือนและอาจเพิ่มจำนวนที่อนุญาตให้ขายขึ้น หากบัญชีผู้ขายนั้นมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ

นอกจากนั้นคุณยังสามารถดู
มาตรฐานการดำเนินงานของผู้ขาย มาตรฐานที่กำหนดไว้เหล่านี้จะทำให้ผู้ขายมีโอกาสตรวจเช็คการขายสินค้า ของตนเองและพัฒนาการขายให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น
ภาพรวมของการจำกัดการขายสินค้าในบางหมวดหมู
ผู้ขายบางคนอาจถูกจำกัดการลงขายสินค้าในบางหมวดหมู่ เนื่องจาก
 • คุณเปิด account อีเบย์ยังไม่ถึง 90 วัน
 • คุณยังไม่เคยขายสินค้าในหมวดหมู่นั้นหลายๆชิ้นมาก่อน
 • คุณไม่ได้ขายสินค้าในหมวดหมู่นั้นเป็นเวลาเกินกว่า1 ปีแล้ว
 • คุณเคยถูกเปิดเคสจากผู้ซื้อมากกว่า 3% ของรายการขายทั้งหมดในปีที่ผ่านมา
 • สินค้านั้นถือเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงจะเกิดการละเมิดนโยบายของอีเบย์สูง

คุณจำเป็นจะต้องสร้างประวัติการขายที่ดีในหมวดหมู่นั้น เพื่อแสดงว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ลงขายสินค้าในหมวดหมู่นั้นเพิ่มขึ้น และเราอาจขอให้คุณยืนยันข้อมูลส่วนตัวเช่นกัน

เมื่อคุณเป็นผู้ขายมานานเกิน 90 วัน ได้ยืนยันข้อมูลส่วนตัว ได้ลงขายสินค้าหลายชิ้นในหมวดหมู่ที่คุณต้องการขายนั้น มีหลักฐานยืนยันว่าคุณได้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า และปฏิบัติตามนโยบายของอีเบย์อย่างเคร่งครัด คุณจะไม่ถูกจำกัดจำนวนที่จะลงขายได้ในหมวดหมู่นั้น (อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังถูกจำกัดการขายจากสาเหตุอื่น เช่นถูกจำกัดในระดับบัญชีผู้ขาย) การยกเลิกการจำกัดจำนวน ในระดับหมวดหมู่สินค้านี้ จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผู้ขายไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอขยายจำนวนแต่อย่างใด

เมื่อคุณได้ลงขายจนเต็มจำนวนที่จำกัดแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบว่าคุณจะต้องรอจนเดือนถัดไป (ตามรอบปฏิทิน) จึงจะสามารถลงขายได้อีก

หมายเหตุ กรุณาอย่าลงขายสินค้านั้นในหมวดหมู่อื่น ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่ไม่ตรงกับสินค้าที่คุณลงขาย เพราะจะถือเป็นการละเมิดนโยบายการค้นหาสินค้าบนอีเบย์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการขายของคุณเป็นไปตามนโยบาย มิเช่นนั้นอาจจะถูกลบรายการสินค้า และถูกดำเนินการตามกฏของอีเบย์ เช่นลดจำนวนสินค้าที่อนุญาตให้ขายได้

 

เพื่อการซื้อขายที่ปลอดภัยบนอีเบย์ การขายสินค้าบางอย่างอาจจะทำให้ผู้ขายถูกจำกัดการลงขายสินค้า ตัวอย่างเช่น อีเบย์ไม่อนุญาตให้ลงขายสินค้าที่ทำปลอมขึ้น ลอกเลียนแบบ หรือผลิตซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต การขายสินค้าเหล่านั้น ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดสิทธิ์ของผู้ขายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ละเมิดผู้ซื้อและอีเบย์ด้วย

การจำกัดประเภทนี้ อาจได้รับการขยายหากคุณมีประวัติการขายที่แล้ว (อย่างไรก็ตาม ผู้ขายอาจยังถูกจำกัดการขายจากสาเหตุอื่น) ผู้ขายที่มีผลการดำเนินงานดี และมั่นใจว่าขายสินค้าคุณภาพดี สามารถขอขยายจำนวนสินค้าที่สามารถลงขายได้

 
เมื่อขายสินค้าถึงจำนวนที่อีเบย์จำกัดไว้ หรือใกล้ถึงจำนวนนั้น คุณจะได้รับข้อความเตือนจากอีเบย์ ผู้ขายที่ขายสินค้าบนอีเบย์มาสักระยะหนึ่งและมีประวัติการขายที่ดีแล้ว สามารถขอขยาย limit เหล่านี้ได้ โดยคลิกลิงค์request higher selling limits ในข้อความเตือน หรือผู้ขายบางท่านอาจเห็นลิงค์นี้จากใน All Selling ที่อยู่ในหน้า My eBay

 

ในบางกรณี เราอาจขอให้ผู้ขายยืนยันข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลธุรกิจเพิ่มเติมก่อนที่จะขยาย limit ให้

เจ้าหน้าที่อีเบย์อาจส่งอีเมล์แจ้งให้คุณทราบว่าต้องทำอะไรต่อไป คุณจะเห็นอีเมล์เหล่านี้อยู่ใน My eBay และเมื่อเราได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว อีเบย์จะตรวจสอบบัญชีผู้ขายเพื่อพิจารณาว่าคุณจะสามารถ ลงขายสินค้าได้มากขึ้นในแต่ละเดือนหรือไม่

หากคุณมีบัญชีผู้ขายอื่นที่มีประวัติดีอยู่แล้ว
คุณอาจจะได้รับการขยายจำนวนรายการสินค้าที่ลงขายได้ หากคุณเป็นผู้ขายที่มีประวัติดีอยู่แล้ว และบัญชีผู้ขายนั้น ต้องตรงตามเงื่อนไขดังนี้

1. เป็นผู้ขายมาไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. มีคะแนน DSR ในระดับที่ดี
3. มีความมั่นใจว่าขายสินค้าที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์
4. ได้รับคะแนน feedback เป็น postive

5. ไม่มีเคสที่ปิดลงโดยที่ผู้ขายไม่ได้แก้ไข (unresolve cases)
6. มีประวัติการลงขาย (อย่างน้อย 3 เดือน) และสามารถขายสินค้าไปได้ บน site ที่ต้องการขอเพิ่มลิมิต
7.ยืนยันบัญชี PayPal แล้ว
8. ดำเนินธุรกิจตามนโยบายของอีเบย์

9. มีผลการดำเนินงานที่ดี

หากคุณมีคุณสมบัติตามที่กล่าวไว้ด้านบน เรายินดีจะตรวจสอบบัญชีผู้ขาย เพื่อพิจารณาขยายจำนวนจำกัดการลงสินค้าให้คุณ

แต่หากคุณไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนพอที่จะขอขยาย limit ในครั้งนี้ กรุณากลับเข้ามาตรวจสอบใหม่ในอีก 30 วัน