เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

อัพเดทค่าธรรมเนียมFinal Value Fee

ดังที่อีเบย์ได้ประกาศให้ทราบเมื่อเดือนมีนาคมว่า การอัพเดทนโยบายค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกร้านค้าอีเบย์สโตร์จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้ อีเบย์ทำการลดค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้สำหรับการลงขายแบบประมูลและแบบกำหนดราคาตายตัว โดยจะมีผลกับมูลค่าการขายโดยรวม ซึ่งรวมค่าขนส่งเอาไว้ด้วย

นอกจากนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อีเบย์ยังได้ลดค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ของรายการขายแบบ fixed price ให้แก่ผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าอีเบย์สโตร์ โดยจะมีผลต่อมูลค่าการขายโดยรวม ท่านสามารถดูการอัพเดทค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนสำหรับผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าอีเบย์สโตร์ได้ที่นี่

เราขอแนะนำให้ผู้ขายกำหนดราคาค่าขนส่งสินค้าที่สมเหตุสมผล หรือราคาต่ำ เพื่อให้คุณเสียค่าธรรมเนียมในระดับต่ำสุด และยังเป็นการดึงดูดให้ผู้ซื้อสนใจซื้อสินค้าของคุณเพิ่มมากขึ้น