เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ

UK: เริ่มใช้นโยบายระบุลักษณะจำเพาะในสินค้าหมวดแฟชั่น

ตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม 2554 การลงขายใหม่และการลงขายซ้ำ (relist) ในหมวดเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ ต้องระบุลักษณะจำเพาะ (item specifics )ของยี่ห้อสินค้า ประเภท (style) และขนาดด้วย ลักษณะจำเพาะจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละหมวด และการลงขายโดยที่ไม่ได้ระบุลักษณะจำเพาะจะถูกระงับ

ปัจจุบัน ผู้ซื้อจำนวนมากค้นหาสินค้าโดยใช้คุณลักษณะหลักต่างๆ อาทิเช่นขนาด ยี่ห้อสิน สภาพ และประเภท การระบุลักษณะจำเพาะของสินค้าจะช่วยให้ผู้ซื้อค้นเจอสินค้าคุณมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มยอดขายของคุณด้วย

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะจำเพาะของสินค้าในหมวดเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับได้ที่นี่

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมวดย่อยภายใต้โครงสร้างของหมวดเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับได้ที่นี่