เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ

eBay.co.uk เริ่มใช้การลงขายโดยใช้แค็ตตาล็อกอีเบย์

เรียนท่านผู้ขาย
ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนเมษายน 2554 ใน eBay.co.uk และ eBay.ie ท่านต้องลงขายหรือลงขายซ้ำ (รวมทั้งการขายแบบขายจนกว่ายกเลิก) โดยใช้ข้อมูลสินค้าที่ตรงกันกับแค็ตตาล็อกของอีเบย์ การลงขายในหมวดย่อยของสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์อาทิ Mobile Phones, Video Game Consoles และ Photography โดยใช้ข้อมูลสินค้าที่ตรงกันจากแค็ตตาล็อกของอีเบย์จะช่วยให้ผู้ซื้อของท่านเจอสินค้าที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น

ท่านต้องปรับปรุงการลงขายที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ถ้าหากท่านไม่ได้ลงขายโดยใช้ข้อมูลของสินค้าที่ตรงกันในแค็ตตาล็อกแล้ว ระบบอาจจะลบรายการขายของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านอาจสูญเสียประวัติการขายสำหรับรายการขายดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ: ผลลัพธ์การค้นหาและหน้าสินค้าบางหน้าของหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจมองไม่เห็นคำขยายชื่อสินค้าเสมอไป แต่เมื่อผู้ซื้อคลิกไปที่สินค้าแล้ว หน้าจอจึงจะแสดงคำขยายชื่อสินค้าเสมอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงขายโดยใช้แค็ตตาล็อกของอีเบย์ได้ที่นี่สำหรับ eBay.co.uk และ  ebay.ie