เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

นโยบายการลงขาย Apple iPad 2

ipad 2


 หลังจากที่แอปเปิลประกาศวันเริ่มจำหน่าย Apple iPad 2 ออกมาแล้ว อีเบย์จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติขึ้นมาเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ซื้อต่อสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการสูงของตลาดชนิดนี้ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมผู้ขายของอีเบย์ที่ให้บริการเป็นเลิศต่อลูกค้าอีกด้วย
 
ผู้ขายส่วนใหญ่สามารถลงขาย Apple iPad 2 ได้ อย่างไรก็ตาม อีเบย์จะจำกัดจำนวนสินค้าที่ลงขายในแต่ละสัปดาห์
 
ผู้ขายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากแอปเปิลสามารถลงขายได้ไม่เกิน 50 เครื่องต่อ    สัปดาห์
ผู้ขาย Top-rated ของอีเบย์สามารถลงขายได้ไม่เกิน 4 เครื่องต่อสัปดาห์
ผู้ขายทุกรายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลการดำเนินงานต่ำสุดสามารถลงขายได้ 1 เครื่องต่อ    สัปดาห์
 
หมายเหตุ: ผู้ขายที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลการดำเนินงานต่ำสุดจะไม่สามารถลงขาย Apple iPad 2 ได้ในช่วงเวลาเปิดตัวสินค้านี้ได้
 
กิจกรรมการขายใดๆที่ไม่เป็นไปตามนโยบายสิทธิในการขาย Apple iPad 2 อาจถูกดำเนินมาตรการจำกัดกิจกรรมการขาย หรืออาจถูกระงับการใช้บัญชีได้