เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

ผู้ขายสินค้า่หมวดอะไหล่ยนต์สามารถใช้ฟีเจอร์ Parts Compatibility เพื่อเพิ่มยอดขายได้แล้ว วันนี้

ลงขายสินค้าอะไหล่และประดับยนต์ด้วยการใช้ฟีเจอร์ Parts Compatibility
เพื่อให้ผู้ซื้อเห็นสินค้าของคุณง่ายขึ้น
 
 
จากข้อมูลของอีเบย์พบว่าผู้ขายที่ลงขายสินค้าโดยใช้เครื่องมือ Parts Compatibility tools
ซึ่งจะบอกว่าสินค้านั่นสามารถใช้ร่วมกับยานยนต์รุ่นใดได้บ้าง จะมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
ี่ต้นทุนลงอย่างมาก
 
ความเข้ากันได้ของสินค้า หรือ Part compatibility นั้น ทำให้ผู้ขายสามารถลงขายอะไหล่ยนต์
ที่ใช้ได้กับยานยนต์หลากหลายรุ่น
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงขาย
การลงขายโดยใช้ฟีเจอร์ parts compatibility listing จะทำให้คุณสามารถสร้างประกาศขาย
ที่อธิบายข้อมูลของอะไหล่ยนต์ชิ้นนั้น และให้รายละเอียดว่าจะใช้กับยานยนต์รุ่นและยี่ห้อใดได้บ้าง
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผล
  ผู้ซื้อสามารถเห็นประกาศขายของคุณได้ง่ายขึ้น
ถ้าหากอะไหล่ยนต์ของคุณสามารถใช้ได้กับยานยนต์ที่หลากหลาย การใช้เครื่องมือ compatibility
จะทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสเห็นสินค้าคุณไม่ว่าพวกเขาจะค้นหาอะไหล่สำหรับยานยนต์ รุ่น ยี่ห้อ หรือปีที่ผลิตใด
การใส่ข้อมูลผู้ผลิต รุ่น และปี ในคำบรรยายสินค้าจะไม่ได้ผลดีเท่า หากผู้ซื้อเลือกหาเฉพาะรุ่นที่สนใจ
เมื่อหาสินค้าบนอีเบย์
 
เริ่มต้นใช้ได้ง่ายๆ :
หลังจากระบุรายละเอียดของอะไหล่ยนต์ของคุณในหน้าจอ"Find Your Product" แล้ว
อีเบย์จะแสดงผลข้อมูลที่เข้ากันขึ้นมาให้เห็น ในคำบรรยายจะระบุยานยนต์ทุกรุ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้
ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกใส่อยู่ในรายการการสินค้าของคุณ
 
 
รายการสินค้าของคุณจะแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นและจะมีแท็บแสดงรายการยานยนต์
  ที่ใช้สินค้านั้นได้ด้วย
 
 
เข้าไปที่ ข้อควรปฏิบัติ หรือ คู่มือการใช้ เพื่อดูวิธีใช้เพิ่มเติม
 
今天就開始使用配件相容功能 ( Parts Compatibility )吧!
 
คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลฟีเจอร์ Parts Compatibility เพิ่มเติม 
 
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์