เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ลงขายแบบประมูล ฟรี!

ถ้าหากท่านเป็นผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าอีเบย์สโตร์ ท่านสามารถลงขายแบบประมูลได้ฟรี 50 รายการต่อเดือน ไม่ว่าจะตั้งราคาเริ่มต้นเท่าใดก็ตาม นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกขายแบบ Buy it Now (ซื้อได้ทันที) ได้ฟรี เพื่อให้ได้ราคาที่ท่านต้องการ รวมทั้งดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อเพื่อให้ซื้อสินค้าทันที ด้วยรูปแบบค่าธรรมเนียมใหม่นี้ คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเฉพาะเมื่อขายสินค้าได้เท่านั้น

อัตราค่า ธรรมเนียมมาตรฐานเมื่อขายของได้สำหรับการลงขายแบบประมูลยังคงใช้อัตราร้อยละ 9 และนับจากนี้จะคำนวณจากราคาขายรวม (รวมค่าขนส่งด้วย) ซึ่งอีเบย์จะคิดค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ (Final Value Fee)ไม่เกิน $100

เรา จะทำการปรับปรุงค่าธรรมเนียมสำหรับสมาชิกร้านค้าอีเบย์สโตร์ตั้งแต่วันที่ 6 เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลอัพเดทสำหรับผู้ขายในช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี 2554 ได้ ที่นี่ สำหรับรายละเอียดของอีเบย์ไซต์อื่น ท่านสามารถเช็คข้อมูลจากตารางข้อแตกต่างในการปรับปรุงบนไซต์ต่างๆของอีเบย์


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศบนเว็บ eBay.com
http://announcements.ebay.com/2011/04/important-reminder-for-sellers-new-standard-fees-are-now-live/

ประกาศอัีพเดทข้อมูลสำหรับผู้ขายครั้ืงที่ 1 ประจำปี 2011
http://export.ebay.co.th/sellerinformation/2011news/firstsellerupdate.html


อัพเดทค่าธรรมเนียมผู้ขายบนเว็บ eBay.com
http://export.ebay.co.th/sellerinformation/2011news/feeupdate2011.html

ตารางข้อแตกต่างในการปรับปรุงบนเว็บประเทศต่างๆของอีเบย์
http://export.ebay.co.th/sellerinformation/2011news/keydifferences2011.html