เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

ลงขายแบบประมูลแค่ 25¢ - 3 วันเท่านั้น

• มีผลกับการลงขายแบบประมูล
•ลงขายสินค้าในราคาเพียง 25 เซ็นต์
• ยิ่งขายมาก ยิ่งประหยัดมาก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้มีสิทธิ์รับโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 10-12 เดือนพฤษภาคม 2554 (เวลาสหรัฐ)ไม่ว่าท่านจะมีร้านอีเบย์สโตร์ หรือไม่ก็ตาม หากลงขายสินค้าแบบประมูลท่านจะเสียค่าธรรมเนียมลงขายแค่ 25¢ (USD) ต่อรายการ (“โปรโมชั่น”) โดยไม่จำกัดจำนวนรายการสินค้า ทั้งนี้อีเบย์ให้สิทธิเฉพาะผู้ขายที่มีมาตรฐานผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตรฐานของอีเบย์เท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การลงขายประเภทใดที่จะไม่ได้รับสิทธิตามโปรโมชั่น”  นอกจากนั้นผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าอีเบย์สโตร์ยังคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมลงขายแบบประมูลฟรี 50 รายการต่อเดือนอีกด้วย

โปรโมชั่นเริ่มต้นเมื่อไร
โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นในวันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2554 ในเวลา 00:00:01 ตามเวลาแปซิฟิก (เที่ยงคืนหนึ่งวินาที) และจะสิ้นสุดลงในวันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2554 ในเวลา 23:59:59 น. ตามเวลาแปซิฟิก (ห้าทุ่ม 59 นาที 59 วินาที) สำหรับการลงขายใน www.ebay.com ส่วนการลงขายใน www.ebay.ca โปรโมชั่นจะเริ่มต้นเวลา 0.00 น. บวกหนึ่งวินาทีของวันอังคารที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2554 เวลาตะวันออก และจะสิ้นสุดลงในวันพฤหัสที่ 12 พฤษภาคม 2554 ในเวลา 23:59 น. บวก 59 วินาที ตามเวลาแปซิฟิก (“ระยะเวลาโปรโมชั่น”)

ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด
ในช่วงโปรโมชั่น อีเบย์จะคิดค่าธรรมเนียมการลงขายแบบประมูลที่  25¢ (USD) ต่อการลงขายแต่ละรายการในไซต์สหรัฐ www.ebay.com, eBay Motors (อะไหล่ยนต์เท่านั้น) www.eBayMotors.com และ eBay Canada www.ebay.ca ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ รายการขายที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2554 และจะเริ่มจำหน่ายจริงในช่วงเวลาโปรโมชั่นก็มีสิทธิ์ได้รับราคาโปรโมชั่นด้วยเช่นกัน.

หมายเหตุ: ผู้ขายที่ลงขายโดยใช้เครื่องมือชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่แบบฟอร์ม Sell Your Item (SYI 3.0) เวอร์ชันล่าสุด ค่าธรรมเนียมตามโปรโมชั่นจะไม่แสดงในช่วงขั้นตอนการลงขาย แต่จะเห็นส่วนลดได้ในส่วน “View Account Status” ของ My eBay รวมทั้งในใบแจ้งหนี้ครั้งต่อไปด้วย.
 
ราคาเริ่มต้นหรือราคาขั้นต่ำ  (USD)
ค่าธรรมเนียมการลงขายแบบประมูล  (USD)
อัตราโปรโมชั่น (USD)
$0.01 - $0.99
$0.10
$0.10*
$1.00 - $9.99
$0.25
$0.25
$10.00 - $24.99
$0.50
$0.25
$25.00 - $49.99
$0.75
$0.25
$50.00 - $199.99
$1.00
$0.25
$200.00 หรือมากกว่า
$200.00
$2.00
$0.25

หมาย เหตุ: ยังคงมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ (อาทิ คำขยายชื่อสินค้า Gallery Plus ฯลฯ) และค่าธรรมเนียมเมื่อขายเหมือนเดิม
* ผู้ขายที่ไม่มีร้านค้าอีเบย์สโตร์ยังคงมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมลงขายแบบประมูลฟรี 50 รายการ

การลงขายสินค้าประเภทใดที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น
เงื่อนไขที่ไม่เข้าข่ายตามโปรโมชั่นนี้ประกอบด้วย การลงขายแบบราคาตายตัว สินค้าในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ eBay Motors Passenger Vehicles, Motorcycles, Boats, Power Sports, Other Vehicles, Motors Local Market, Professional Services, Real Estate, Classified Ad listings. นอกจากนั้นยังมีหมวดหมู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ไม่เข้าข่ายตามโปรโมชั่นนี้ ซึ่งประกอบด้วยTractors & Farm Machinery (91952), Antique Tractors & Equipment (45009), Heavy Equipment (25249), Concession Trailers & Carts (67145), Imaging & Aesthetics Equipment (92036), Forklifts & Other Lifts (97185), Manufacturing Equipment (92080), Metalworking Equipment (92082) และ Commercial Printing Presses

Selแล้วดู Seller Dashboard ของท่านเพื่อยืนยันว่าในตอนนี้บัญชีของท่านตรงตามมาตรฐานแล้วหรือยัง ถ้าหากท่านได้รับ แต้ม DSRs จากผู้ซื้อน้อยกว่า 10 ครั้ง ข้อมูลนี้จะไม่ปรากฏใน My eBay อย่างไรก็ตาม ท่านยังจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลการดำเนินงานต่ำสุด ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานผลการดำเนินงานผู้ขายได้ที่นี่.

ราคาโปรโมชั่นไม่ให้สิทธิกับการลงขายที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม 2554 รวมทั้งการลงขายที่มีการลงขายซ้ำในระยะเวลาโปรโมชั่น และการลงขายที่เริ่มต้นหลังระยะเวลาโปรโมชั่นด้วย

ฉันจะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้อย่างไร
ท่านจะได้รับโปรโมชั่นนี้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านลงขายแบบประมูลผ่านทาง Sell Your Item Form เครื่องมือช่วยขายของอีเบย์ และ Selling Tool อื่นๆส่วนใหญ่ที่อีเบย์ยอมรับ