เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

เปิดตัวโปรแกรม Listing Analytics ใน eBay.com.auตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ใช้สามารถได้ประโยชน์จากการใช้โปรแกรม Listing Analytics ที่มีอยู่ใน eBay.com (อีเบย์สหรัฐ) เพื่อช่วยให้เข้าใจตำแหน่งผลลัพธ์การค้นหาการลงขายในสินค้าที่ตรงกับความต้องการ (Best Match) ของ eBay.com.au (อีเบย์ออสเตรเลีย) มากขึ้น

โปรแกรมมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ค้นหาการลงขายโดยดูจากคีย์เวิร์ด เพื่อเช็คตำแหน่งในผลลัพธ์การค้นหา
(2) ดูจำนวนการแสดงผล (impression) จำนวนคลิกและยอดขาย เพื่อให้เข้าใจผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น
(3) เปรียบเทียบ performance การลงขายของท่านกับการลงขายแบบกำหนดราคาตายตัวที่ติดอยู่ใน 5 อันดับแรก
(4) ได้ข้อมูลเทรนด์การลงขายของท่านในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
(5) มีเทคนิคและคำแนะนำเพื่อช่วยให้การลงขายของท่านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในตอนนี้ท่านสามารถเรียกใช้โปรแกรมนี้ได้ใน My eBay ในก Seller Dashboard ของท่านบน  eBay.com (อีเบย์สหรัฐ)

ถ้าหากต้องการให้การลงขายของท่านแสดงผลเด่นชัดมากขึ้นในผลลัพธ์การค้นหาที่ตรงกับความต้องการ เราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

(1) ลงขายโดยใช้รูปแบบที่เหมาะในหมวดที่ถูกต้อง
(2) เขียนชื่อสินค้าที่ถูกต้องและมีรายละเอียดสินค้าที่ชัดเจน
(3) เสนอขายสินค้าในราคาที่เหมาะสมและคิดค่าขนส่งที่เป็นธรรม
(4) ใส่รูปภาพที่ชัดเจน


ขอขอบคุณที่ท่านลงขายสินค้าในอีเบย์  
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานดูแลผู้ขายบนอีเบย์