เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ระงับรายการขายที่ลงอีเมล์แอดเดรสและ/หรือลิงก์ในรายการขาย

ในตอนนี้เราจะระงับการลงขายใหม่ การแก้ไขรายการขาย และการลงขายซ้ำ ถ้าหากรายการขายเหล่านี้มีอีเมล์แอดเดรสหรือลิงก์ที่ไม่ได้ช่วยให้ผู้ซื้อทำรายการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอีเบย์ ตามที่แจ้งให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วว่า นโยบายลิงก์แบบใหม่เริ่มมีผลบังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม
และขณะนี้เราได้เริ่มดำเนินการแล้ว

ถ้าหากรายการขายของคุณรายการใดมีอีเมล์แอดเดรสและ/หรือลิงก์ที่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไข คุณต้องลบข้อมูลเหล่านี้ออกจากรายการขายและเทมเพล็ตรายการภายในทันที โดยอีเบย์มีเครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน (Bulk edit) เพื่อช่วยให้คุณแก้ไขรายการนี้ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณยังไม่จำเป็นต้องแก้ไขรายการขายแบบขายจนกว่ายกเลิก (Gool ’Till Cancelled) จนกว่าจะกลายเป็นข้อบังคับในชวงต้นปี 2555 (ยกเว้นในกรณีที่มีการแก้ไขรายการขายในระหว่างนั้น) แต่เราแนะนำให้คุณแก้ไขรายการขายเหล่านี้ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของนโยบายใหม่ในทันที