เว็บที่เกี่ยวข้อง:

อัพโหลด tracking การส่งสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจในบริการมากขึ้น

ผู้ขายสามารถสร้างความเชื่อมั่นในบริการขนส่งของท่านแก่ผู้ซื้อมากขึ้นโดยการอัพโหลดข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบสถานะมาไว้ในอีเบย์ นอกจากนั้น ในบางกรณี การอัพโหลดข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบสถานะจากบริษัทขนส่งที่อยู่ในระบบของอีเบย์จะช่วยทำให้ผู้ขายชำระเงินค่าสินค้าได้เร็วขึ้น โดยมีรายชื่อบริษัทผู้ให้บริการ ดังนี้
ผู้ให้บริการ เว็บไซต์ผู้ให้บริการ พื้นที่ให้บริการ ชื่อผู้ให้บริการใน My eBay
USPS
www.usps.com
สหรัฐ
USPS
UPS
www.ups.com
ทั่วโลก
UPS
FedEx
www.fedex.com
ทั่วโลก
FEDEX
คลิกที่นี่เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพโหลดข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบสถานะ