เว็บที่เกี่ยวข้อง:

การประท้วงหยุดงานในประเทศกรีซ

เรียนท่านผู้ขาย

อีเบย์ได้รับแจ้งจากไปรษณีย์กรีซ (Greece Post)ว่าการส่งพัสดุไปยังประเทศกรีซอาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากการนัดหยุดงานทั่วไป ในประเทศกรีซในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายนนี้

ทีมงานอีเบย์