เว็บที่เกี่ยวข้อง:

เพิ่มฟีเจอร์ Best Match และภาพที่ใหญ่ขึ้นสำหรับร้านค้าอีเบย์


เมื่อผู้ซื้อเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าอีเบย์ พวกเขาสามารถจัดเรียงผลลัพธ์ในการค้นหาได้โดยใช้ฟีเจอร์ Best Match (ตรงกับความต้องการ) เพื่อดูเฉพาะสินค้าที่ตรงกับความต้องการของพวกเขามากที่สุดเท่านั้น


ในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน อีเบย์จะใช้ฟีเจอร์ Best Match จะเป็นระบบค้นหาเริ่มต้น(default) ของร้านค้าอีเบย์ ถ้าหากก่อนหน้านี้คุณกำหนดรูปแบบการจัดเรียงผลลัพธ์การค้นหาแบบอื่นเอาไว้ ระบบจะไม่ได้ทำการเปลี่ยนไปเป็น Best Match ให้โดยอัตโนมัติ แต่เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนแปลงรูปแบบเองก่อนถึงช่วงเทศกาลคริสตมาสที่มีผู้เข้ามาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก ถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ในการค้นหาไปเป็นแบบอื่น กรุณาเข้าไปที่ Manage My Shop (จัดการร้านค้าของฉัน) คลิก Display Setting (ตั้งค่าการแสดงผล) แล้วเปลี่ยน Item Display Setting (ตั้งค่าแสดงผลสินค้า)


นอกจากนั้นเมื่อมีผู้ซื้อเข้ามาชมสินค้าในร้านค้าและดูผลลัพธ์แบบ List View (มุมมองรายการ) ระบบจะตั้งขนาดภาพเริ่มต้นเท่ากันทั้งไซต์คือ 140x140  พิกเซล


อีเบย์คาดว่าการปรับปรุงนี้ จะทำให้ผู้ซื้อได้รับความสะดวกและซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณเพิ่มมากขึ้น