เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

ปรับปรุง ส่วน inbox ใน My Messages ให้การใช้งานง่ายขึ้น

อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในส่วน My Messages ซึ่งจะช่วยให้ My eBay ทำงานเหมือนอีเมล์อินบอกซ์ทั่วไป การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อเสนอแนะของบรรดาผู้ใช้อีเบย์  และท่านสามารถลองใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้แล้ว

 
แสดง 100 ข้อความต่อหน้า
ส่งข้อความต่อไปยังอีเมล์แอดเดรสภายนอกของท่าน
คัดกรองอีเมล์ในอินบอกซ์โดยดูจากผู้รับ วันที่ หรือหมายเลขสินค้า
ปิดอีเมล์ในหน้าต่างใหม่ สั่งพิมพ์อีเมล์ และทำเครื่องหมายที่ข้อความเพื่อตามผลในภายหลัง

 
 

นอกจากนั้น เรายังได้ทำการปรับปรุงเวลาในการโหลดข้อความอีกด้วย เพื่อช่วยให้ท่านใช้งานอีเมล์ของได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิม

 
ขอแสดงความนับถือ
 
eBay Engagement team