เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ

[อังกฤษ] ใช้ระบบเช็คเอาท์ของอีเบย์เพียงชนิดเดียวเท่านั้น

เรียนท่านสมาชิก

ตามที่อีเบย์ได้ประกาศไว้ในปีที่แล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป อีเบย์จะใช้ระบบ eBay Checkout เท่านั้น ในขั้นตอนการชำระเงินของผู้ซื้อ

เราได้พัฒนาระบบร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการรายอื่นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบ eBay Checkout ท์มีบริการและคุณสมบัติที่ครบถ้วนที่สุดเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจของคุณ


ฟังก์ชันต่างๆอาทิเช่นระบบบริหารสินค้าคงคลัง(inventory management) การลงขายหลายช่องทาง (multi-channel listing) จะไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกระบบเช็คเอาท์ของบริษัทผู้ให้บริการรายอื่นๆ

การมีระบบเช็คเอาท์ของอีเบย์เพียงระบบเดียว จะช่วยให้ผู้ซื้อใช้งานได้ง่ายและเป็นรูปแบบเดียวกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำงานผ่านเว็บหรือผ่านมือถือก็ตาม


ศึกษาระบบเช็คเอาท์ชนิดใหม่ของอีเบย์ได้ ที่นี่