เว็บที่เกี่ยวข้อง: ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสใช้ระบบค้นหาสินค้าแบบใหม่

เนื่องจากอีเบย์มีเป้าหมายหลักเพื่อการช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีเยี่ยมจากผู้ขายมืออาชีพที่พวกเขาต้องการซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากได้โดยง่าย จึงได้มีการปรับหน้าผลการค้นหาแบบใหม่ ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบไว้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน  โดยอีเบย์ได้ทำการทดสอบและเริ่มให้บริการกับผู้ใช้บางส่วนแล้ว


เราได้นำเอาความเห็นของคุณมาปรับปรุงหน้าผลลัพธ์การค้นหาในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมา และเรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเรากำลังจะเริ่มใช้หน้าผลการค้นหาดังกล่าวแล้ว โดยขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้