เว็บที่เกี่ยวข้อง: เยอรมัน

eBay.de บังคับใช้การลงขายโดยใช้แค็ตตาล็อก


เรียนท่านสมาชิก

ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2554
ผู้ขายที่ลงขายสินค้าในบางหมวดย่อยของสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์จะต้องใช้ข้อมูลสินค้าที่ตรงกันจากแค็ตตาล็อกของอีเบย์ นั่นหมายความว่าในกรณีที่ท่านลงขายใหม่ ลงขายซ้ำ และแก้ไขการลงขายที่มีอยู๋เดิม รวมทั้งการขายที่ระบุเป็น Good ‘Till Cancelled ที่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่แค็ตตาล็อกของอีเบย์ ท่านจะต้องใช้ข้อมูลตามแค็ตตาล็อกนั้น หากไม่ปฏิบัติตามกฎข้อนี้อาจส่งผลให้มีการระงับการลงขายของท่านได้
.
การลงขายที่อยู่ในหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ “Cell Phones and PDAs” TV, Video & Electronics” และ “PC & Video games” ที่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ในแค็ตตาล็อกของอีเบย์ ผู้ขายจะต้องลงขายโดยใช้แค็ตตาล็อกนั้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อของท่านค้นหาสินค้าที่ต้องการได้เร็วขึ้น
ท่านสามารถเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนศกนี้เป็นต้นไป ท่านควรเลือกสินค้าที่ตรงกันจากแค็ตตาล็อกของอีเบย์เสมอสำหรับการลงขายใหม่ การแก้ไขการลงขาย และการลงขายซ้ำ
.
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “สินค้าอิเล็กทรอนิกส์: การลงขายโดยใช้สินค้าที่ตรงกันในแค็ตตาล็อกของอีเบย์”