เว็บที่เกี่ยวข้อง:

เสนอบริการส่งสินค้าฟรี เพื่อเพิ่มการแสดงรายการสินค้าคุณ และรับคะแนน DSR เต็ม 5 ดาว

Untitled Document ข้อดีของการเสนอบริการส่งสินค้าฟรี


1.อีเบย์ปรับลดค่าธรรมเนียม Final Value Fee สำหรับสินค้าที่ขายแบบ Fixed Priced และ Buy it Now ลง และคำนวนจากยอดขายที่รวมค่าขนส่งด้วย

2. เพิ่มยอดขาย
ผู้ซื้อมักเลือกซื้อสินค้าที่ไม่มีค่าขนส่ง มากกว่าสินค้าที่ต้องเสียค่าส่งเพิ่ม แม้ว่าราคาโดยรวมจะเท่ากันก็ตาม


3. เมื่อผู้ขายให้บริการส่งสินค้าฟรี อีเบย์จะทราบว่าผู้ซื้อไม่ต้องชำระค่าส่งสินค้า และคุณจะได้รับคะแนนเต็ม 5 ในหมวด
Shipping and Handling charge ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ขายได้ขึ้นเป็น Top-rated Seller และรับผลประโยชน์มากมายได้โดยง่าย


ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการเป็น Top-rated Seller ให้บริการอย่างดีเยี่ยม เพื่อรับผลตอบแทนสูงสุด

 


ดูตัวอย่างประโยชน์จากข้อเสนอส่งสินค้าฟรี เมื่อเทียบกับการที่ผู้ขายคิดค่าบริการส่งสินค้าในตารางด้านล่าง


 

ผู้ขาย A

(ให้บริการส่งสินค้าฟรี )

ผู้ขาย B
ราคาสินค้า $34.98 $24.99
ค่าส่ง ฟรี
$9.99
ยอดขายโดยรวม $34.98 $34.98
ค่าธรรมเนียม insertion fee $0.50 $0.50
Final value Fee (คิดจากยอดขายรวม) $3.50 $3.50
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด
$4.00 $4.00
เพิ่มการแสดงผลรายการขาย ใช่ ไม่
ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้ามากขึ้น ใช่ ไม่
ได้รับคะแนนเต็ม 5 ในประเด็นค่าส่งสินค้า ใช่ ไม่


สิ่งที่ผู้ขายต้องดำเนินการ