เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศจากไปรษณีย์แคนาดา

เราได้รับแจ้งจากไปรษณีย์แคนาดาว่า แม้การประท้วงของพนักงานไปรษณีย์ได้สิ้นสุดลงแล้วก็ตาม แต่การส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศไปยังแคนาดายังคงต้องล่าช้าออกไปอยู่ ด้วยเหตุนี้ กรุณาแจ้งให้ผู้ซื้อของคุณในแคนาดาทราบว่าอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้นและกรุณาตรวจสอบความคืบหน้าล่าสุดจากไปรษณีย์แคนาดาด้วย