เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | แคนาดา

[สหรัฐ]ไปรษณีย์แคนาดาปิดทำการ

เหตุสถานการณ์ความขัดแย้งด้านแรงงานที่ยังคงไม่ยุติระหว่างไปรษณีย์แคนาดาและสหภาพแรงงานพนักงานไปรษณีย์แคนาดาได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้ ไปรษณีย์แคนาดาประกาศว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ไปรษณีย์จะหยุดรับและส่งจดหมายทั่วแคนาดาจนกว่าจะแจ้งให้ทราบต่อไป


การหยุดให้บริการมีผลต่อการส่งไปรษณียภัณฑ์เข้าและออกจากแคนาดาที่มีไปรษณีย์แคนาดาเป็นผู้จัดการ รวมทั้งการส่งสินค้าไปยังแคนาดาผ่านบริการไปรษณีย์อย่าง USPS หรือ Royal Mail ด้วย


ผู้ขายทั้งในและนอกแคนาดาที่ยังไม่ได้ส่งสินค้าที่ผู้ซื้อชำระเงินแล้วควรทำการติดต่อผู้ซื้อเพื่อหาตัวเลือกในการส่งสินค้าแบบอื่นๆแทน ผู้ขายที่สามารถเสนอตัวเลือกในการใช้บริการบริษัทขนส่งอื่นๆอาทิ UPS หรือ FedEx ควรแก้ไขรายการขายของตนให้เพิ่มทางเลือกเหล่านี้ลงไป ส่วนอีเบย์จะเพิ่มข้อความลงไปในอีเมล์การซื้อเพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อรับทรายสถานการณ์นี้ นอกจากนั้น เรายังใส่ข้อความลงไปในขั้นตอนการให้แต้ม feedback เพื่อเตือนให้ผู้ซื้อทราบว่าความล่าช้าในการส่งสินค้าเป็นผลมาจากการประท้วงที่ผู้ขายไม่อาจควบคุมได้


อีเบย์เข้าใจดีว่าสถานการณ์นี้สร้างความลำบากใจให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และหวังว่าปัญหาจะคลี่คลายไปได้โดยเร็ว ระหว่างนี้ อีเบย์จะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือผู้ขายอย่างเต็มที่และเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงาน  Seller Standards เพื่อปกป้องผู้ขายจากการได้รับคะแนนวัดผลการดำเนินงานที่ไม่ดี ซึ่งเป็นผลมาจากการประท้วงของไปรษณีย์แคนาดา