เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ตั้งแต่ 24 ตค.นี้ ผู้ขายจะไม่สามารถแก้ไขชื่อและประเทศ ในบัญชีผู้ใช้

ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมเป็นต้นไป ผู้ขายที่ลงทะเบียนเอาไว้บนไซต์ฮ่องกงและสิงคโปร์จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันเปลี่ยนชื่อและประเทศจากที่ลงทะเบียนเอาไว้ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยสำหรับบัญชีของคุณเอง

โปรดตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับประวัติที่แท้จริงของคุณ แผนกรักษาความปลอดภัยบนอีเบย์ (Trust and Safety department) จะตรวจสอบการแก้ไขทั้งหมดเพื่อให้บัญชีของคุณปลอดภัย

อีเบย์อาจระงับบัญชีถ้าหากการแก้ไขข้อมูลไม่สอดคล้องกับประวัติของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อมูลของคุณ

•    คลิก "Account" (บัญชีชื่อ) ใน "My eBay"
•    คลิก “Personal Information” (ข้อมูลส่วนตัว) ที่อยู่ทางซ้ายของหน้า
•    คลิก "View and edit all of your Addresses" (ดูและแก้ไขที่อยู่ทั้งหมด) ของ "Email and Contact Information" (ข้อมูลอีเมล์และชื่อ)
•    แก้ไข "Name" (ชื่อ) หรือ "Country" (ประเทศ)