เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

[US] รายงานรูปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้ขายระดับ Top-rated seller

คุณกำลังพยายามปรับปรุงผลการดำเนินการให้ได้เป็นผู้ขายระดับ Top-rated seller อยู่ใช่หรือไม่? 

อีเบย์ได้เตรียมรายงานผลการดำเนินการของผู้ขายรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าใช้งานได้จาก Seller Dashboard ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ DSR และคะแนน feedback เพื่อช่วยให้คุณได้เป็นผู้ขายระดับ Top-rated seller และรับผลประโยชน์ที่ผู้ขายระดับ Top-rated seller จะได้รับอย่างเต็มที่

คุณสามารถใช้งานรายงานแบบใหม่นี้ได้ทันทีถ้าคุณมียอดขายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด (100 รายการต่อปี) แต่อาจจะยังมีคุณสมบัติด้านอื่นๆของผู้ขายระดับ Top-rated seller ไม่ครบ โดยผู้ขายที่อยู่ในระดับ Top-rated seller อยู่แล้วนั้น สามารถเข้าดูรายงานรูปแบบใหม่นี้ได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เพื่อช่วยให้คุณรักษาสถานภาพการเป็นผู้ขายระดับ Top-rated seller ไว้


ดูลิงค์ " Seller Performance Report " ใต้หัวข้อ " Reports " ที่ด้านซ้ายของกระดานผู้ขาย