เว็บที่เกี่ยวข้อง:

[ออสเตรเลีย] บังคับระบุสภาพของสินค้าในประกาศขาย

ตามที่อีเบย์ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 28 เมษายนว่าจะมีข้อบังคับให้ผู้ขายระบุสภาพสินค้าภายในเดือน กรกฏาคม 2553 ผู้ขายลงขายสินค้าตั้งแต่วันที่ 27 กรกฏาคมจะต้องเลือกคำระบุสภาพสินค้าตามที่อีเบย์กำหนดให้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมอีเบย์ได้กำหนดคำระบุสภาพสินค้าขึ้นใหม่แทนคำศัพท์เดิมที่มีแค่ New และ Used ให้เลือก เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อเข้าใจสภาพสินค้าอย่างตรงความเป็นจริง การระบุสภาพสินค้านี้จะทำให้ผู้ซื้อได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ามากขึ้นด้วย

ผู้ขายที่ยังไม่อัพเดทรายการสินค้าให้เป็นไปตามข้อบังคับ ควรเข้าไปแก้ไขรายการสินค้าให้เสร็จก่อนวันที่ 27 กรกฏาคม หากผู้ขายมีรายการสินค้าจำนวนมาก สามารถแก้ไขได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชั่นการแก้ไขสินค้าแบบเป็นกลุ่ม (Bulk Edit) และลงสินค้าซ้ำ (Re-list tool) ซึ่งผู้ขายสามารถใช้งานได้แล้ว

สินค้าที่ลงขายจนกว่าผู้ขายจะยกเลิก (Good'Til Cancelled)และสินค้าที่มีการลงขายซ้ำโดยอัตโนมัติ (Auto Re-list)ที่ตั้งไว้ให้ลงขายซ้ำหลังวันที่ 27 กรกฏาคม ที่ไม่มีการระบุสภาพสินค้าตามข้อกำหนดใหม่ จะถูกระงับจนกว่าจะมีการระบุสภาพสินค้า

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์