เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

[สหรัฐ]นโยบายการขาย iPhone

ประกาศนโยบายการลงประกาศขายสินค้า: การขาย Apple iPhone 4

เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัว Apple iPhone 4 ในวันที่ 24 มิถุนายน eBay มีคำแนะนำสำหรับการขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าว เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงของผู้ซื้อ และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ขายสินค้าบนeBay ให้บริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม

การเตรียมการก่อนการขาย Apple iPhone 4

ผู้ขายส่วนใหญ่จะได้รับการอนุญาตให้แปะขาย Apple iPhone 4 ในระหว่างระยะก่อนการขายซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนวันเปิดตัว 24 มิถุนายน หากผู้ขายปฏิบัติตาม นโยบายการแปะขายก่อนสินค้าวางขายของ eBay และรับ PayPal เป็นวิธีการชำระเงินเท่านั้น โดย:

•    ตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการรับรองจาก Apple อนุญาตให้แปะขายได้สูงสุด 50 ชิ้นต่อสัปดาห์
•    ผู้ขาย Top-rated Seller ของ eBay อนุญาตให้แปะขายสินค้าสูงสุด 4 ชิ้นต่อสัปดาห์
•    ผู้ขายทุกคนที่ได้มาตรฐานการดำเนินการขั้นต่ำของ eBay อนุญาตให้แปะขายสินค้าสูงสุด 1 ชิ้นต่อสัปดาห์

หมายเหตุ: ผู้ขายที่ไม่ได้มาตรฐานการดำเนินการขั้นต่ำจะไม่สามารถแปะขาย Apple iPhone 4 ในระหว่างระยะก่อนการวางตลาดได้

การขายโดเมนเนมและอีเมลแอดเดรสสำหรับ Apple iPhone 4
ผู้ขายที่เสนอโดเมนเนมหรืออีเมลแอดเดรสที่เกี่ยวข้องกับ Apple iPhone 4 จะสามารถแปะขายได้ 4 รายการต่อสัปดาห์

การขายที่จงใจทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อมูลของสินค้า อาจทำให้ถูกจำกัดการขายและอาจทำให้บัญชีถูกระงับได้