เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

[สหรัฐ]ดูคะแนนfeedback ตามประเภทได้แล้ววันนี้

ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป คุณจะสามารถดูคะแนนfeedbackโดยแบ่งได้ตามประเภท ได้แก่คะแนนPositive, Neutral และNegative บนหน้าโปรไฟล์feedback ของสมาชิก

เพียงไปที่หน้าโปรไฟล์สมาชิกและคลิกที่เลขในตาราง Recent Feedback Ratings เพื่อดูคะแนนFeedbackตามประเภท คุณจะเห็นfeedbackในประเภทนั้น และคำตอบ

ทั้งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นที่หน้าสินค้า การเปลี่ยนแปลงนี้จะปรากฏบนหน้าโปรไฟล์คะแนน feedback ซึ่งเราปรับปรุงขึ้นตามที่สมาชิกหลายท่านได้เคยขอมา เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้รวดเร็วด้วยข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นขณะทำรายการบน eBay