เว็บที่เกี่ยวข้อง: ออสเตรเลีย

อีเบย์ออสเตรเลีย:การเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่สินค้าในเดือนมิถุนายน 2010

ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน eBay จะทำการปรับปรุงโครงสร้างหมวดหมู่สินค้าของ eBay.com.au เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกับ eBay.com และ eBay.co.uk
 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ซื้อจากทุกประเทศ สามารถค้นหาสินค้าในออสเตรเลียที่วางจำหน่ายทั่วโลกได้
 

ทั้งนี้ผู้ขายไม่ต้องดำเนินการใดๆ แต่เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการประกาศขายสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ายังอยู่ในหมวดหมู่ที่เหมาะสม ดู คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่สินค้า เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้