เว็บที่เกี่ยวข้อง:

eBay.uk: ประกาศข่าวการทดสอบแสดงโฆษณาบนหน้าข้อมูลสินค้า

เมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์อีเบย์ประเทศอังกฤษได้ทดสอบการแสดงโฆษณาบนหน้าข้อมูลสินค้าบางหน้าซึ่งอยู่บนการแปะขายสินค้าของผู้ขายหลายคน  

การแสดงโฆษณานี้จะปรากฏถาวรกับการแปะขายสินค้าในอีกสองสามวันข้างหน้า

 

ขอแสดงความนัีบถือ

ทีมงานอีเบย์