เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศ: ปิดทำการไปรษณีย์ไทย วันที่ 20-23 พค.

 

เรียนท่านผู้ขาย
 

เนื่องจากภาวะสถานการณ์ไม่ปกติในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณทล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จึงระกาศหยุดทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 20-23 พ.ค.2553 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งจันทร์ที่ 24 พ.ค.2553

ทั้งนี้ ที่ทำการ ไปรษณีย์ในจังหวัดอื่นยังคงเปิดตามปกติ ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1545