เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศการดำเนินการของ DHL Global Mail Service

การดำเนินการของ DHL Global Mailในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

ได้แจ้งกับอีเบย์ประเทศไทยว่าทางบริษัทจะให้บริการรับส่งสินค้าตามปกติในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากเขตชั้นในที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอด จึงอาจมีการระงับการให้บริการในบางเส้นทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบถึงความล่าช้าในการส่งสินค้าในบางพื้นที่ และขอให้ผู้ต้องการใช้บริการโทรเข้ามาสอบถามจาก Call Center วันต่อวัน จนกว่าสถานการณ์จะคืนสู่ภาวะปกติ

Call Center: 02 345 5000 เวลาทำการ 8.30-17.30