เว็บที่เกี่ยวข้อง:

เริ่มใช้ข้อบังคับการระบุสภาพสินค้าในการแปะขาย

 

ตั้งแต่สัปดาห์นี้ คุณจะเริ่มเห็นคำศัพท์ใหม่ที่ให้ข้อมูลสภาพสินค้าได้ละเอียดยิ่งขึ้นปรากฏอยู่ในหลายหมวดหมู่ คำศัพท์อาจแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น สภาพสินค้าสำหรับโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูปจะประกอบด้วย “New -ใหม่” และ “Manufacturer refurbished-ผ่านการซ่อมแซมจากผู้ผลิต” และสภาพสินค้าของเสื้อผ้าได้แก่ “New with tags-ใหม่พร้อมป้ายราคา” และ “New without tags-ใหม่ไม่มีป้ายราคา” รับทราบรายการของ คำศัพท์และความหมาย ได้จากส่วนวิธีใช้ของ eBay


ประกาศถึงผู้ขาย: ข้อมูลสภาพสินค้าแบบใหม่สำหรับหมวดหมู่ที่มีผลบังคับใช้ จะเริ่มมีผลภายใน วันที่27 กรกฎาคม


ข้อมูลสภาพสินค้าแบบใหม่ซึ่งประกาศไว้เดิมใน การอัพเดตสำหรับผู้ขายประจำปี 2010 จะเริ่มมีผลใช้งานแล้ว และเราขอแนะนำให้คุณเริ่มปรับปรุงข้อมูลตามนโยบายใหม่นี้ให้ถูกต้อง โดยภายในวันที่ 27 กรกฎาคม คุณจะต้องระบุสภาพสินค้าด้วยค่าที่มีให้ใหม่เหล่านี้เมื่อแปะขายสินค้า แปะขายซ้ำ หรือขายสินค้าลักษณะคล้ายคลึงกัน (Sell Similar)ในหมวดหมู่ที่มีผลบังคับใช้


ข้อมูลสินค้าแบบใหม่จะมีผลบังคับใช้กับหมวดหม่อื่นๆ เพิ่มเติมโดยอัตโนมัติ
ในบางหมวดหมู่ย่อย สภาพสินค้าเดิมที่มีอยู่จะถูกจัดให้เข้ากับกับสภาพสินค้าใหม่โดยอัตโนมัติ เราได้เพิ่มประเภทของหมวดหมู่ย่อยมีการจัดสภาพสินค้าอัตโนมัตินี้ หากคุณแปะขายสินค้าในหมวดหมู่ย่อยเหล่านี้แล้ว และคุณได้ระบุสภาพสินค้าไปแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องอัพเดตข้อมูลสภาพสินค้า


ดูข้อมูลใน ตาราง เพื่อค้นหาว่าหมวดหมู่สินค้าของคุณได้รับผลกระทบจากสภาพสินค้าใหม่หรือไม่ ใต้หัวข้อการจับคู่อัตโนมัติ คุณจะเห็นรายการทั้งหมดของหมวดหมู่ย่อยซึ่งการจับคู่อัตโนมัติเกิดขึ้น