เว็บที่เกี่ยวข้อง:

เปลี่ยนแปลงลิงค์ในหน้าเว็บไปรษณีย์ไทย

เนื่องจากทางไปรษณีย์ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บไซต์ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง URL ของบางหน้าบริการที่่อาจส่งผลกระทบถึงผู้ขายชาวไทย

หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง URL ใหม่ มีดังนี้

1. หน้าติดตามสถานะของพัสดุที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ภาษาไทย:  http://www2.thailandpost.com/track_register/tt_register.asp

ภาษาอังกฤษ: http://www2.thailandpost.com/track_register/tt_register_en.asp

2. หน้าคำนวนราคาค่าส่งสินค้า

ภาษาไทย http://www2.thailandpost.com/search_ems.asp

ภาษาอังกฤษ: http://www2.thailandpost.com/search_ems_en.asp