เว็บที่เกี่ยวข้อง: ออสเตรเลีย

การกำหนดค่าสภาพสินค้าแบบใหม่กำลังจะมาถึงใน eBay.com.au

***การกำหนดค่าสภาพสินค้าแบบใหม่กำลังจะมาถึงใน eBay.com.au***

ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้เราจะเริ่มใช้การกำหนดค่าสภาพสินค้าแบบใหม่บน eBay.com.au
ค่าใหม่เหล่านี้จะมาแทนที่ตัวเลือกสภาพสินค้าแบบพื้นฐานที่ใช้อยู่เดิมซึ่งมีเพียงแค่ ใหม่ กับ ใช้แล้ว การกำหนดค่าแบบใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ขายสามารถตอบรับความคาดหวังของผู้ซื้อและเพิ่มความพึงพอใจได้มากยิ่งขึ้นโดยการกำหนดสภาพสินค้าได้อย่างเป็นแบบแผนเดียวกัน
ค่าเหล่านี้แตกต่างกันตามหมวดหมู่สินค้า รายการต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของค่าใหม่ที่จะนำมาใช้งาน:

 • Brand New  ใหม่เอี่ยม (พร้อมป้ายราคา/กล่องบรรจุ)
  สินค้าที่ใหม่เอี่ยม ไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ได้แกะกล่อง ไม่เสียหาย และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม (ถ้ามีบรรจุภัณฑ์)
 • New ใหม่ – ไม่ผ่านการใช้งาน (ไม่มีป้ายราคา/กล่องบรรจุ)
  สินค้าใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งาน ซึ่งไม่มีตำหนิใดๆ เลย สินค้าอาจจะไม่มีบรรจุภัณฑ์เดิม หรืออยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่เปิดผนึกออกแล้ว
 • Manufacturer refurbished ผ่านการซ่อมแซมโดยผู้ผลิต
  สินค้าที่ได้รับการซ่อมบำรุงอย่างมืออาชีพโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ผ่านการรับรองโดยผู้ผลิต เพื่อให้กลับมาใช้งานได้
 • Seller refurbished ผ่านการซ่อมแซมโดยผู้ขาย
  สินค้าที่ได้รับการซ่อมบำรุงโดยผู้ขายสินค้าบน eBay หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ผ่านการรัรองจากผู้ผลิต เพื่อให้กลับมาใช้งานได้
 • Used ใช้แล้ว
  สินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว สินค้าอาจมีตำหนิบริเวณรูปลักษณ์ภายนอก แต่สามารถใช้งานได้เต็มที่และทำงานได้ในลักษณะที่ต้องการ
 • For parts or not working  สำหรับใช้เป็นอะไหล่ หรือใช้งานไม่ได้
  สินค้าที่ไม่สามารถทำงานได้ตามจุดมุ่งหมาย หรือทำงานได้ไม่เต็มที่ ซึ่งรวมถึงสินค้าที่ชำรุดในลักษณะที่ทำให้สามารถใช้งานได้ลำบาก สินค้าที่ต้องการการซ่อมแซมหรือบริการ หรือสินค้าที่ไม่มีชิ้นส่วนที่สำคัญ

การกำหนดสภาพสินค้าใหม่นี้จะมีผลใช้ในหมวดหมู่ โทรศัพท์ ภายในสัปดาห์นี้ และจากนั้นจะสามารถใช้งานได้ในหมวดหมู่อื่นๆ ตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2010 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียด รายการค่าสภาพสินค้าทั้งหมด และหมวดหมู่ที่สามารถใช้งานได้


เราทราบดีว่าการแนะนำการกำหนดค่าและรูปแบบใหม่ๆ เหล่านี้เป็นภาระที่หนักพอสมควร แต่เมื่อใช้งานแล้ว ผู้ขายจะเห็นค่าสภาพสินค้าที่กำหนดให้เหล่านี้ได้ในกระบวนการแปะขายสินค้า (ไม่ว่าจะใช้แบบฟอร์ม Sell Your Item บน eBay, Turbo Lister หรือ Selling Manager/Pro)


ผู้ซื้อจะสามารถแปะขายสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามสภาพสินค้าที่ต้องการโดยใช้ตัวเลือก ‘Refine Search - กลั่นกรองการค้นหา’ ที่ด้านซ้ายของหน้าผลการค้นหา
การบังคับให้มีการระบุสภาพสินค้า


ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมในปีนี้ เมื่อผู้ขายคุ้นเคยกับการระบุสภาพสินค้าแบบใหม่นี้ได้แล้ว เราจะประกาศบังคับการกำหนดข้อมูลสภาพสินค้ากับการแปะขายเกือบทุกรูปแบบบน eBay.com.au จะมีสินค้าส่วนน้อยเพียงบางหมวดหมู่เท่านั้นที่สามารถเลือกไม่ระบุค่านี้ได้ ดู รายการหมวดหมู่ที่ไม่เข้าร่วม


ผู้ขาย – อัพเดตการแปะขายสินค้า
คุณควรเริ่มอัพเดตการแปะขายสินค้าทันทีที่การกำหนดค่าใหม่นี้ใช้งานได้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศบังคับใช้การกำหนดค่าเหล่านี้ในปลายเดือนกรกฎาคม อ่าน คำถามพบบ่อย เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้