เว็บที่เกี่ยวข้อง:

แจ้งการส่งสินค้าล่าช้าอันเนื่องมาจากยุโรปยกเลิกเที่ยวบิน

 

ปิดน่านฟ้าอังกฤษและประเทศในแถบยุโรปเนื่องมาจากเถ้าภูเขาไฟระเบิด

เนื่องมาจากเหตุภูเขาไฟระเบิดในประเทศไอส์แลนด์ เถ้าภูเขาไฟได้ปกคลุมน่านฟ้ายุโรป ทำให้ประเทศอังกฤษและประเทศในแถบยุโรปอื่นๆปิดน่านฟ้าและมีการยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกประเทศดังกล่าว

ดังนั้นผู้ซื้อและผู้ขายอาจต้องประสบกับปัญหาได้รับสินค้าที่มีการส่งทางเครื่องบินช้ากว่าปกติ และเราขอแนะนำให้ผู้ขายในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อในประเทศอังกฤษและแถบยุโรปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าอาจจะได้รับสินค้าล่าช้ากว่าปกติ

อ่านข้อมูลประกาศเพิ่มเติมได้ที่ กระดานข่าวของประเทศอังกฤษ