เว็บที่เกี่ยวข้อง:

พิเศษ!ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้เท่านั้น

แปะขายสินค้าแบบประมูล ฟรี ได้แล้ววันนี้ หากคุณเริ่มต้นราคาขายสินค้าที่ราคาต่ำกว่า 1 เหรียญสหรัฐ ชำระเงินค่าธรรมเนียมเฉพาะเมื่อคุณขายสินค้าได้เท่านั้น

หรือถ้าหากคุณต้องการเริ่มประมูลที่ราคาสูงกว่านั้น ก็ไม่มีปัญหา อีเบย์ได้ประกาศใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่สำหรับสินค้าที่ขายแบบประมูลทั้งหมด ที่จะเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2010  ดูรายละเอียดได้ ในตารางข้างล่าง

 

ราคาเริ่มต้น
ค่าธรรมเนียมแปะขาย

US$0.01–US$0.99

ฟรี!**

US$1.00–US$9.99

US$0.25

US$10.00–US$24.99

US$0.50

US$25.00–US$49.99

US$0.75

US$50.00–US$199.99

US$1.00

US$200.00+

US$2.00

ราคาขาย

ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย (Final Value Fee)

สินค้าขายไม่ได้

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

US$0.01 ขึ้นไป

9% (ไม่เกิน US$50)

** ได้ถึง 100 ชิ้นต่อเดือน.  อาจมีค่าธรรมเนียมหากมีการแปะขายในรูปแบบที่เป็นตัวเลือกพิเศษ 

ดูการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมในปี 2010 ทั้งหมด