เว็บที่เกี่ยวข้อง:

นโยบายการขาย iPad บนอีเบย์

 

ประกาศเพื่อความเข้าใจในนโยบายการประกาศขายสินค้า: การขาย Apple iPad


เนื่องด้วยการเปิดตัวของ Apple iPad ในวันที่ 3 เมษายน เราได้เตรียมแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับความต้องการของผู้ซื้อที่มีต่ออุปกรณ์ซึ่งคาดว่าจะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงนี้ พร้อมสนับสนุนให้ผู้ขายบน eBay มอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า


ผู้ขายส่วนใหญ่สามารถประกาศขาย Apple iPad ได้ โดยสามารถวางขายได้ในจำนวนจำกัด โดยมีข้อกำหนดดังนี้:

  • ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Apple สามารถประกาศขายสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวนต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายประเภท Top-rated ของ eBay จะสามารถขายสินค้าได้สูงสุด 8 ชิ้นต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายที่มีประวัติการขายในหมวดหมู่คอมพิวเตอร์และเครือข่ายจะสามารถขายสินค้าได้สูงสุด 8 ชิ้นต่อสัปดาห์
  • ผู้ขายคนอื่นๆ สามารถประกาศขายได้สูงสุด 4 ชิ้นต่อสัปดาห์

หมายเหตุ: ผู้ขายที่ไม่สามารถทำคะแนนผู้ขายได้ตามมาตรฐานอาจสามารถขายสินค้าเหล่านี้ในแต่ละสัปดาห์ได้ในจำนวนที่น้อยลง