เว็บที่เกี่ยวข้อง: ฝรั่งเศส

ปรับปรุงโฆษณาขนาดเล็ก (Small Ads) บน เว็บไซต์อีเบย์ฝรั่งเศสวันศุกร์ระหว่าง
4.00 ถึง 6.00 น. เราจะทำการปรับปรุงโฆษณาขนาดเล็ก (Small Ads) บน เว็บไซต์อีเบย์ฝรั่งเศส

 

ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวฟังก์ชั่นบางอย่างของ Small Ads อาจจะใช้งานไม่ได้

 

·         การเข้าถึงเพจสินค้า (item page)

·         การเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ของผู้ขาย

·         การเผยแพร่ Small Ads

·         การ save ข้อมูลของ Small Ads

·         การค้นหารายการสินค้าผ่านแอพลิเคชันของ iPhone eBay Ads

·         การเข้าถึงหัวข้อ Small Ads จาก My eBay

 

อย่างไรก็ตามหน้าเว็บและผลการค้นหาของ Small Ads จะยังคงทำงานได้ตามปกติ รวมทั้งแพลตฟอร์มประมูล (Auction) และระบบซื้อทันที (Immediate Purchase) ของ เว็บไซต์อีเบย์ฝรั่งเศส ก็ยังคงทำงานได้ตามปกติ

 

เราต้องขออภัยล่วงหน้าสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย

 

ทีมงาน eBay