เว็บที่เกี่ยวข้อง:

แก้ไขปัญหาเทคนิคใน Global Shop เรียบร้อยแล้ว

เรียนสมาชิกอีเบย์

เราขอเรียนให้ทราบว่า อีเบย์ได้แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่ผู้ขายอาจพบใน Global Shop เรียบร้อยแล้ว

เราต้องขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณในความอดทนของท่านระหว่างที่เรากำลังแก้ไขข้อผิดพลาด

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์

ข้อความเดิม

เราขอเรียนให้ผู้ใช้อีเบย์ทราบว่า ขณะนี้มีเรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาหมวดหมู่ของร้านค้าที่ท่านอาจจะได้พบใน ช่วงนี้  โดยปัญหาเกิดขึ้นในหลายส่วนของร้านค้าผู้ขาย รวมถึงหน้าร้าน (Shop Front) ระบบ Navigation ส่วนแสดงสินค้าโปรโมชั่น (Promotion Boxes displaying items) การค้นหาหมวดหมู่สินค้า (Shop Category Search) และกรอบการแปะขายสินค้า (Listing Frame) ในส่วนหน้าดูรายการสินค้า (View Item)

ข้อขัดข้องมีผลกระทบในเว็บไซต์อีเบย์ทุกประเทศ ทั้งนี้เราจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านได้ทราบอยู่เป็นระยะ และขอขอบคุณสำหรับความอดทนต่อข้อขัดข้องที่ท่านประสบระหว่างเรากำลังเร่ง แก้ไขปัญหาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์