เว็บที่เกี่ยวข้อง:

แจ้งปัญหาในส่วน Global Shop


เราขอเรียนให้ผู้ใช้อีเบย์ทราบว่า ขณะนี้มีเรากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาหมวดหมู่ของร้านค้าที่ท่านอาจจะได้พบในช่วงนี้  โดยปัญหาเกิดขึ้นในหลายส่วนของร้านค้าผู้ขาย รวมถึงหน้าร้าน (Shop Front) ระบบ Navigation ส่วนแสดงสินค้าโปรโมชั่น (Promotion Boxes displaying items) การค้นหาหมวดหมู่สินค้า (Shop Category Search) และกรอบการแปะขายสินค้า (Listing Frame) ในส่วนหน้าดูรายการสินค้า (View Item)

ข้อขัดข้องมีผลกระทบในเว็บไซต์อีเบย์ทุกประเทศ ทั้งนี้เราจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านได้ทราบอยู่เป็นระยะ และขอขอบคุณสำหรับความอดทนต่อข้อขัดข้องที่ท่านประสบระหว่างเรากำลังเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์