เว็บที่เกี่ยวข้อง: แคนาดา | สหรัฐ

ลดค่าธรรมเนียม auction 50% 2 มีค. นี้เท่านั้น

ไม่ว่าคุณจะเริ่มราคาขายแบบประมูลเท่าใด

อีเบย์ลดค่าธรรมเนียมแปะขาย Insertion Fee ให้ 50% เฉพาะวันที่ 2 มีนาคมนี้เท่านั้น!

ดูรายละเีอียดเพิ่มเติม ที่นี่