เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหมวดหมู่ motor ใน ebay.co.uk

ในวันที่ 30 มีนาคม และ 1 เมษายน 2553 เราจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสินค้าในหมวดหมู่ยานยนตร์ (Motors) ในเว็บไซต์อีเบย์ประเทศอังกฤษ (www.ebay.co.uk)

ในส่วนค่าธรรมเนียมของ eBay Motors Pro (Motor dealer subscriptions) รวมถึงส่วนบริการfeatures ใหม่ๆ จะเริ่มเปลี่ยนแปลงในวันที่ 1 เมษายน 2553 คุณสามารถดูรายการค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลงได้ ที่นี่

สำหรับผู้ขายในหมวดหมู่ยานยนตร์ท่านอื่นๆ ค่าธรรมเนียมใหม่จะเริ่มใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2553 สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์