เว็บที่เกี่ยวข้อง: เยอรมัน

การตั้งเวลาขาย (Scheduled Listing)บนหน้าอีเบย์เยอรมัน

เรียน  สมาชิก eBay

หากคุณต้องการเริ่มหรือหยุดการขายในบางช่วงเวลา คุณสามารถเลือกตั้งค่าเวลาเริ่มรายการบริการ ตั้งค่าเวลาเริ่มต้น (scheduled listing) ได้ตามต้องการ บริการนี้สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ถึงสามสัปดาห์โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เราขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม เป็นต้นไป เวลาเริ่มขายจะล่าช้ากว่าที่คุณตั้งไว้ประมาณ 15 นาทีโดยเราจะขยายเวลาสิ้นสุดออกไปเท่ากัน

ตัวอย่าง: หากคุณตั้งเวลาเริ่มที่ 14:30 น. อาจเป็นไปได้ว่ารายการสินค้าที่คุณเสนอขายจะเริ่มที่ 14:45 น.

อย่างไรก็ตาม รายการสินค้าไม่ได้ใช้การตั้งเวลาเริ่มขายจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแสดงผลที่ล่าช้าขึ้นนี้


คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตั้งเวลาขาย scheduled listing

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน eBay