เว็บที่เกี่ยวข้อง: เยอรมัน

การแนะนำสินค้าในหน้าของผู้ขายคนอื่นในหน้าอีเบย์ เยอรมัน

เรียน  สมาชิก อีเบย์


การขายควบบนหน้ารายการสินค้าของผู้ขายอื่นเป็นทางเลือกที่ท่านสามารถปิดโดยการเปลี่ยนค่าที่
กำหนดของท่านใน eBay ของฉัน (My eBay) คลิก  ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถยกเลิกไม่ให้สินค้าของคุณเป็นสินค้าแนะนำ บนหน้าขายสินค้าของผู้อื่น โดยเปลี่ยนค่าที่ My eBay คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน eBay