เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ | ไอร์แลนด์

การเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างส่วนลดของ Powerseller ในสำหรับไซต์ อังกฤษและไอร์แลนด์ วันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2010

***การเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างส่วนลดของ Powerseller ในสำหรับไซต์ อังกฤษและไอร์แลนด์ วันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2010***

11 มกราคม ค.ศ. 2010 | 10:00 นาฬิกา GMT
 
ตามที่ได้ ประกาศ ไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2009 โครงสร้างส่วนลดค่าธรรมเนียมสุดท้าย (Final Value Fee) สำหรับโปรแกรม PowerSeller ในอังกฤษและไอร์แลนด์จะมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 2010 เพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ขายที่ได้ให้บริการดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ส่วนลดครั้งใหม่นี้จะมีผลกับใบแจ้งค่าใช้จ่ายที่ออกให้แก่ผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลังวันที่ 16 มกราคม

PowerSeller ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะอยู่ในสถานะผู้ขายระดับแนวหน้า (Top-rated seller) หรือ เหนือระดับมาตรฐาน (Above Standard) ของ eBay จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมราคาสุดท้าย(Final Value Fee)ดังต่อไปนี้:
    


  Top-rated Seller Above Standard
Bronze 20% 5%
Silver 20% 5%
Gold  25%  10%
Platinum 25%    10%
Titanium 30% 15%

ผู้ขายต้องลงทะเบียนสำหรับโปรแกรม PowerSeller และมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการอยู่ในสถานะ Top-rated seller หรือ Above Standard จึงจะมีสิทธิ์ในส่วนลดภายใต้โครงสร้างครั้งใหม่นี้
ตั้งแ่ต่วันที่ 25 มกราคม กระดานผู้ขาย (Seller Dashboard) จะแสดงว่าผู้ขายมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการอยู่ในสถานะเหนือระดับมาตรฐานและมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดครั้งใหม่นี้หรือไม่

ในขณะเดียวกัน ผู้ขายสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการรับส่วนลดครั้งใหม่นี้ได้โดยการเปรียบเทียบข้อมูลการดำเนินงานได้ใน  กระดานผู้ขาย(Seller Dashboard) เทียบกับคุณสมบัติสำหรับ การอยู่ในสถานะ Above Standard และผู้ขายระดับTop-rated seller ของ eBay

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน eBay