เว็บที่เกี่ยวข้อง: ไทย | สหรัฐ

ปณ. ไทยประกาศงดส่งสินค้าไปเบลเยี่ยมชั่วคราว

 สืบเนื่องจากเหตุการณ์ระเบิดสนามบินและสถานีรถไฟใต้ดิน ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงขอระงับการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณียระหว่างประเทศไปปลายทางประเทศเบลเยี่ยมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สิ่งของที่ได้มีการรับฝากไว้แล้วในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์อาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ขอแนะนำให้ผู้ขายอีเบย์ระงับการขายสินค้าให้ผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศเบลเยี่ยมเป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการส่งสินค้า และทำให้ผู้ซื้อไม่ได้รับความพึงพอใจได้ Owing to the terrorist attacks on Brussels Airport and Metro Station, Thailand Post Co., Ltd. would like to inform the valued customer that all international postal services destined for Belgium are temporarily suspended with immediate effect and until further notice.

eBay sellers may consider temporarily exclude Belgium in their Shipping preference to during this difficult period.

To block buyers in countries you don't want to ship to: