เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ | สหรัฐ | จีน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานแบบใหม่

เหลืออีกเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น อีเบย์ก็จะเริ่มใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐานของผู้ขายในแบบใหม่ คุณสามารถดูผลการดำเนินงานของคุณ ณ ปัจจุบัน หากใช้เกณฑ์ใหม่ประเมินได้ที่หน้า Seller Dashboard 

ตามที่ได้ประกาศไว้ในการอัพเดทข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ขายประจำปี 2015 ครั้งที่สอง เกณฑ์การประเมินมาตรฐานผู้ขายแบบใหม่ จะเริ่มใช้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016 ซึ่งการปรับเกณฑ์ใหม่นี้ มีผลมาจากความเห็นของผู้ขายและความต้องการให้มีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน วัดจากสิ่งที่ผู้ขายสามารถทำได้และไม่อ้างอิงตามความเห็นของผู้ซื้อ และเรามีความยินดี ที่จะแจ้งให้ทราบว่าเกณฑ์ใหม่นี้จะมีความซับซ้อนน้อยลง วัดในส่วนที่อยู่ในความควบคุมของผู้ขาย และตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถสะท้อนระดับการให้บริการของผู้ขายอย่างแท้จริง

อย่าลืมเข้าไปที่หน้า Seller Dashboard ใหม่ เป็นประจำ เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกของการดำเนินงานของคุณ รายการซื้อขายและข้อมูลการส่งสินค้าตรงเวลา เข้าไปดูข้อมูลใน Seller Dashboard ของคุณ เพื่อ
  • ดูผลการดำเนินงานของคุณผ่านหน้าอินเตอร์เฟสใหม่ที่ใช้ง่ายขึ้น ดำเนินการปรับปรุงผลงานในส่วนที่จำเป็น 
  • ดาวน์โหลดรายงานรายละเอียดการซื้อขายที่มีข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นรายงานที่เข้าใจง่าย
  • ตรวจสอบอัตราการส่งสินค้าล่าช้า (late shipment) และดาวน์โหลด รายงานโดยละเอียด เพื่อให้เข้าใจปัญหาที่พบ
เราขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจกับมาตรฐานผู้ขาย รวมทั้งคำแนะนำและคำถามที่มักพบบ่อยจากศูนย์ข้อมูลผู้ขายของเรา และขอขอบคุณที่เลือกทำธุรกิจบนอีเบย์